TUDOR CASAPU. ETERNUL CAMPION

Redactor științific:  dr. conf. univ. Constantin MANOLACHE
Responsabil de ediție: dr. Ion XENOFONTOV
Coordonator: dr. Elena BABAN
Redactori: Tudor Palladi, Vitalie Țurcanu
Corectori: Elena PISTRUI
Design, redactare tehnico-artistică și machetare computerizată: Valeriu OPREA, Katerina RUSSU
Coperta: Vitaliu POGOLȘA
Fotografii: Arhiva personală Tudor Casapu, Eduard Bâzgu, Alina Bivol, Nicolae Buceațchi, Vadim Caftanat, Serghei Doneț, Boris Harcenco, Anatolie Roibu, Oleg Sărătura, Eugenia Tofan

Print

Lucrarea, prima în colecția „Legendele sportului moldovenesc”, este consacrată marelui sportiv autohton Tudor Casapu, campion olimpic (1992), cavaler al distincției de stat „Ordinul Republicii” (1992), laureat al Premiului Național în domeniul sportului (2011), doctor honoris causa al Universității de Stat de Educație Fizică și Sport (2014).

Volumul include biografia și bibliografia privitoare la protagonist.

În carte sunt prezentate atât opiniile personalităților din domeniile sportului, culturii, științei, educației etc. referitoare la Tudor Casapu, cât și percepțiile protagonistului despre sport, univers, țară etc.

Este adresată cercetătorilor științifici, sportivilor, doctoranzilor, masteranzilor și studenților, la fel și unui cerc mai larg de cititori.

Sumar (.doc)

Prezentarea volumului la Noroc TV

thumb_26327_foto_big

„PATRIMONIU BISERICESC”, MATERIALELE CONFERINȚEI NAȚIONALE ȘTIINȚIFICO-PRACTICE, EDIȚIA I-A (CHIȘINAU, 5 APRILIE 2011) ȘI EDIȚIA A II-A (CHIȘINAU, 3 MAI 2012)

Editor – Departamentul Mitropolitan Arhitectură, Restaurare și Pictură Bisericească
patrimoniu-bisericesc-800x567Sumar în format (pdf)

”PATRIMONIU BISERICESC”, materialele conferinței naționale științifico-practice, ediția I-a (Chișinau, 5 aprilie 2011) și ediția a II-a (Chișinau, 3 mai 2012) în format (pdf)

PROBLEME ACTUA LE ALE CERCETĂRILOR ENCICLOPEDICE MATERIALELE SIMPOZIONULUI INTERNAŢIONAL, 11–12 NOIEMBRIE 2010

Redactor-şef: Constantin Manolache, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar
Responsabil de ediţie: Ion Xenofontov, doctor în istorie
PrintConsiliul ştiinţific:
Vasile Bahnaru, doctor habilitat în filologie
Tatiana Belova (Belarus, Minsk)
Mihai Cimpoi, doctor habilitat în filologie, academician
Doru Radosav, doctor în istorie, profesor universitar (România, Cluj-Napoca)
Mikola Jelezneak, doctor în filologie, conferenţiar universitar (Ucraina, Kiev)
Constantin Moştoflei, doctor în ştiinţe militare (România, Bucureşti)
Vladimir Popik, doctor în istorie (Ucraina, Kiev)
Antonio Sandu, doctor în filosofie (România, Iaşi)
Irina Sosunova, doctor habilitat în sociologie (Federaţia Rusă, Moscova)
Mariana Şlapac, doctor habilitat în studiul artelor
Speranza Tomescu, doctor în filologie, lector universitar
Didina Ţăruş, doctor în economie
Elena Varzari, doctor în filologie, conferenţiar universitar
Articolul în întregime

SÂNGEREI: OAMENI, ISTORIE, SPIRITUALITATE

Responsabil de ediţie: dr. Constantin MANOLACHE

Recenzenţi:
m. c. Maria DUCA
m. c. Demir DRAGNEV
dr. Ion JARCUŢCHI

Autori:
Anatol EREMIA, doctor habilitat în filologie
Vitalie CIOBANU, doctor în istorie
Alexandru FURTUNĂ, doctor în istorie
Viorica RĂILEANU, doctor în filologie
Albina DUMBRĂVEANU, doctor în filologie
Vasile PAVEL, doctor habilitat în filologie
Nicolae BĂIEŞU, doctor habilitat în filologie
Dinu POŞTARENCU, doctor în istorie

_Sangerei_cover11

Cuprins în format (pdf)

REPUBLICA MOLDOVA. EDIȚIE ENCICLOPEDICĂ

IMG_21

Consultanţi şi recenzenţi:
Bahnaru V., Belostecinic Gr., Bieşu M., Bochmann Klaus (Germania), Bologa M., Buceaţchi N., Canţer V., Chirtoagă  I., Cimpoi  M., Cimpoieş  Gh., Cojocaru Gh., Colîbneac A., Constantinovici E., Corbu H., Dolgan M., Dragnev D., Duca  M., Enciu N., Eremia  A., Gaina  B., Furdui  T., Ghidirim Gh., Gonţa Gh., Jelezneak M. (Ucraina), Kalendo L. (Belarus), Matei  C., Munteanu A., Munteanu M., Muravschi  Al., Negru  A., Roşca A., Şlapac M., Taşcă M., Toderaş I., Ţâbârnă Gh., Voloşciuc L.
Redactori ştiinţifici:
Andrieş-Tabac S., Bujor O., Cebotariov O., Cimpoi M., Cocier V., Dombrov L., Galuşcenco O., Grossu I., Jarcuţchi I., Juc V., Manolache  C., Noroc L., Roşca Al., Rotaru L., Stavila T., Timuş A., Turea L., Ţăruş D., Xenofontov I.
Redactori:
Berbecaru Gh. , Cibotaru A., Donici S., Ghencea P., Hanganu A.,  Iarincovschi B. , Negru V., Palladi T., Papuc M., Parii  B., Spînu  E., Stratan V., Şarcov D., Ţurcanu V.
Corectori:  Pistrui E., Varzari E.
Bibliografi:  Vasilache R., Slutu-Grama C.
Machetare computerizată: Oprea V., Popovschi E., Russu K.
Concepţie grafică:
Colîbneac A., Melnic Vl., Oprea V., Roşca V., Şlapac M., Vrabie Gh.
Fotografii şi hărţi:
Bâzgu E., Borziac I., Bostan I., Brihuneţ E., Buceaţchi N., Bujor O., Buzilă V., Capnin B., Ciocanu S., Colîbneac A., Colos Vl., Comarniţcaia  A., Constantinov T.  , Corcimari V., Costin P., Cujba R., Doneţ S., Fedorenco V., Foca I., Kaşuba M., Levinschi Al.,  Melnic Vl., Mischevca Vl., Mustea Gh., Olărescu D., Potârniche M., Roşca V., Rusu S., Şlapac M., Tentiuc I., Turea  L., Ţurcanu S., Ursu  M., Vzorov  I.; Arhiva Institutului de Studii Enciclopedice al AŞM, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” a AŞM, Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Muzeul Literaturii Române „M. Kogălniceanu”, Muzeul Ştiinţei al AŞM, Muzeul Vămii, Complexul Editorial CIVITAS, Redacţia revistei „Sport-Time”

PRIMA CARTE DIN COLECŢIA „ISTORIA ŞTIINŢEI”

Prima lucrare din colecţia „Istoria ştiinţei” (coordonator al seriei „Ştiinţe socio-umanistice” – membrul corespondent Demir Dragnev) – Comisia Gubernială Ştiinţifi că a Arhivelor din Basarabia (sfârşitul sec. XIX – începutul sec. XX) – este semnată de cunoscutul istoric Ion Jarcuţchi.

Print

Coordonatorii colecţiei „Istoria ştiinţei”:
Mircea BOLOGA, academician
Maria DUCA, membru corespondent
Demir DRAGNEV, membru corespondent
Recenzenţi: 
Andrei EŞANU, academician
Demir DRAGNEV, membru corespondent