„PATRIMONIU BISERICESC”, MATERIALELE CONFERINȚEI NAȚIONALE ȘTIINȚIFICO-PRACTICE, EDIȚIA I-A (CHIȘINAU, 5 APRILIE 2011) ȘI EDIȚIA A II-A (CHIȘINAU, 3 MAI 2012)

Editor – Departamentul Mitropolitan Arhitectură, Restaurare și Pictură Bisericească
patrimoniu-bisericesc-800x567Sumar în format (pdf)

”PATRIMONIU BISERICESC”, materialele conferinței naționale științifico-practice, ediția I-a (Chișinau, 5 aprilie 2011) și ediția a II-a (Chișinau, 3 mai 2012) în format (pdf)