ISTORIA ȘTIINȚEI

FONDUL DE ARHIVĂ PERSONAL AL ISTORICULUI ION JARCUȚCHI

Cea mai recentă achiziție a Secției Arhivă. Restaurare şi patologie a documentelor (fosta Arhivă Științifică Centrală a Academiei de Științe a Moldovei), aflată în subordinea Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” din cadrul Universității de Stat din Moldova o reprezintă donația familiei Jarcuțchi, care a dorit să ofere publicului interesat acces la biblioteca privată și de documente (manuscrise) ale istoricului și cronicarului științei din Republica Moldova Ion Jarcuțchi (1948–2014). Cercetătorul științific a deținut și diverse funcții administrative: locțiitor al secretarului general al Academiei de Științe a Moldovei, secretar științific al Secției Științe Umanistice și Arte, director al Institutului de Istorie, director al Centrului de Studii Enciclopedice al Institutului de Studii Enciclopedice. Fondul personal dr. Ion Jarcuțchi a fost creat în perioada septembrie-octombrie 2023. Este format dintr-un inventar ce conține 697 de unități de păstrare (u.p.), structurate în cinci părți: I. Lucrări ştiinţifice. Autoreferate; II. Reviste. Rapoarte. Anuare; III. Literatură artistică cu conținut istoric; IV. Manuscrise. Alte materiale ştiinţifice.V. Diverse.

36

Sursă: Prisac Lidia, Xenofontov Ion Valer, Salagor Iulian, Fondul de arhivă personal al istoricului Ion Jarcuțchi. În: Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, nr. 4 (71), 2023, pp. 121-128. ISSN 1857-0461.

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/121-128_21.pdf?fbclid=IwAR0MCgxC0Fi8gS94FIpXaQtleKNDUDEtotDL8b6iPD9qxoHvhXMiZd1jvuU

COLECȚIA „LEGENDELE SPORTULUI MOLDOVENESC”

Larisa Popova, Marea Campioană, sau Zeița Canotajului Academic de la Nistru / Ministerul Educației şi Cercetarii, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Cercetări Enciclopedice al Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan”, Comitetul Național Olimpic și Sportiv al Republicii Moldova ; redactor științific: Boris Boguș ; coordonator: Ion Valer Xenofontov ; responsabil de ediție: Lidia Prisac ; referenți științifici: Constantin Manolache [et al.] ; bibliograf: Raisa Vasilache. – Chişinău : Lexon-Prim, 2023. – 341 p. : foto color. – (Colecţia „Legendele sportului moldovenesc”). ISBN 978-9975-3044-2-9.

Coperta_Popova (1)_page-0001
Larisa_Popova_mic (1)_page-0005
Larisa_Popova_mic (1)_page-0006
Larisa_Popova_mic (1)_page-0007
Larisa_Popova_mic (1)_page-0008
Larisa_Popova_mic (1)_page-0009
Larisa_Popova_mic (1)_page-0010

Lucrarea din colecția „Legendele sportului moldovenesc” este consacrată campioanei olimpice Larisa POPOVA, canotoare, maestră emerită a sportului (1980) la canotaj academic, medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Montréal (1976), prima campioană olimpică în istoria Republicii Moldova prin medalia de aur cucerită împreună cu Elena HLOPŢEVA, Belarus, la Jocurile Olimpice de la Moscova (1980).
Larisa Popova este laureată a Premiului Național în domeniul sportului (2017), decorată cu Ordinul Republicii (2020).
Cartea reprezintă efortul colectiv al celor 28 de autori și contributori la reliefarea atât a vieții private, cât și a celei sportive a Larisei POPOVA, precum și la prezentarea contextului socio- și geopolitic de desfășurare a Jocurilor Olimpice din capitala Uniunii Sovietice, inclusiv starea de spirit în Moldova sovietică în ajunul derulării marelui eveniment sportiv din capitala URSS.
În carte sunt prezentate opinii și omagii ale personalităților din domeniile sportului, culturii, științei, educației dedicate Larisei POPOVA, precum și percepțiile protagonistei despre sport, univers, țară.
Ediția este adresată sportivilor, studenților, masteranzilor, doctoranzilor, cercetătorilor științifici, precum și unui cerc mai larg de cititori.

***
Книга Лариса ПОПОВА, Великая чемпионка, или Богиня академической гребли Днестра из сборника «Легенды молдавского спорта» посвящена олимпийской чемпионке Ларисе ПОПОВОЙ, гребец, заслуженному мастеру спорта (1980), серебряной призёрке Олимпийских игр в Монреале (1976 г.), первой представительнице молдавского спорта, поднявшейся на высшую ступень олимпийского пьедестала, единственной олимпийской чемпионке среди женщин в истории Республики Молдова, завоевавшей золотую медаль, вместе с Еленой ХЛОПЦЕВОЙ (Минск), на Олимпийских играх в Москве (1980 г.). Является лауреатом Национальной премии в области спорта (2017 г.), кавалером Ордена Республики (2020 г.). Основное внимание в работе уделяется биографии и биобиблиографии выдающейся спортсменки.
В предисловии, книгу представляет двукратный олимпийский чемпион Николае ЖУРАВСКИ.
Преподаватель университета Ася М. ТИМУШ обращается к частной биографии главной героини этой книги: дом, родители, брат, бабушка и дедушка, дошкольная и школьная образовательная среда, спортивный дух, чтения из детства и юности, общественная деятельность, светские и религиозные ритуалы из знакомой среды, этимология и ономастика имени и др.
Исследователи Борис БОГУШ и Ион Валер КСЕНОФОНТОВ, на основе прямых свидетельств, подлинных архивных материалов, изучения прессы и специальной литературы представляют панораму олимпийской биографии Ларисы ПОПОВОЙ. В качестве существенных факторов, повлиявших на особенное увлечение академической греблей, авторы подчеркивают генетическое наследие, выделяют частную, родную, природную, учебную и т.д. среду, которая гармонировала с трудом, талантом, темпераментом и характером личности, обозначивших профессиональный путь выдающейся спортсменки. Ведь биография олимпийской чемпионки является источником вдохновения для моделирования других успешных карьер в направлении олимпийского маршрута. В центре внимания исследования оказались Олимпийские игры в Монреале (1976 г.) и Москве (1980 г.).
В главе Московская Олимпиада (1980). Международный и внутренний контекст исследователи Светлана ЧЕБОТАРЬ и Ион Валер КСЕНОФОНТОВ проанализировали контекст бойкота Олимпийских игр в столице СССР и активизации социалистического блока на этих всемирных соревнованиях; освещение Олимпийских игр в печатных СМИ Кишинева; участие Советской Молдовы в Олимпийских играх, проявившееся в прохождении Олимпийского огня по всей республике, но и в активизации социальной, художественной, экономической сфер, в том числе сферы безопасности и т.д., что было необходимо для поддержания олимпийской инфраструктуры на высоком уровне.
В главе Лариса ПОПОВА – поливалентный мир были представлены: структура характера и личность «золотой стрелы» на водах Тираса (Борис БОГУШ), комплексное исследование личности первой и единственной олимпийской чемпионки в нынешней Республике Молдова (Валериу РОГОЗЕНКО), картина из прошлого, но и из настоящего об олимпийской чемпионке (Андрей ПРОДАН), значение олимпийской победы (Николае АМБРОСИ), значимость реки Днестр во пути главной героини к Олиму (Леонид БУЖОР), этиконравственные характеристики спортсменки (Григоре ПОПОВИЧ), резонанс имени в мировом спорте (Анна АЛЕШИНА [ПАСОХА], воспоминания из-за кулис учебных занятий (Татьяна ДЕРЕВЕНКО).
Деятели спорта, образования, культуры и СМИ приносят различные свидетельства, записи, воспоминания, и посвящения Богине Днестровской академической гребли.
Библиограф-редактор Раиса ВАСИЛАКЕ составила выборочную библиографию о Ларисе ПОПОВОЙ.
Библиография была структурирована следующим образом: рукопись, публикации, интервью, редактор, кадры, электронные ресурсы, олимпийские и государственные награды, призы, трофеи.
Работа завершается галереей иконографических источников, отражающих личную и общественную биографию олимпийской чемпионки Ларисы ПОПОВОЙ.

LECTURI DE MAI

„REBELA”: ROMANUL ADOLESCENTEI

Claudia Partole, Rebela, Chișinău, Prut Internațional, 2018, 128 p. ISBN 978-9975-54-394-1.

336612578_6695274287152821_6627897098948974996_n

„Rebela” scriitoarei Claudia Partole este adolescenta de lângă noi. Protagonista romanului este „rea de bună și urât de frumoasă”. Este tânăra care trece printr-o serie de provocări majore, generate nu doar de pragul de vârstă dificilă, ci și de mediul ostil. Părinți divorțați și pulverizați în spații culturale distincte; criză de comunicare cu fratele de alianță; bunici cu destine modelate în proiecții istorice antagoniste; dificultăți de comunicare cu profesorii; punți rupte de comunicare cu colegii. Un „război” cu propriul eu: unul nesupus și altul mai placid. Neînțeleasă de nimeni, adolescenta dorește să evadeze din cotidian, să dispară din această lume a contradicțiilor; al acelui univers ostil reflecțiilor sale. Subiectul dragostei „explodează” pe fundalul crizei din propria familie (este copilul care suferă cel mai mult din cauza divorțului dintre părinți); a decepțiilor în alchimia primei iubiri; a trădărilor. Eroina romanului întreține un discurs real și altul metafizic cu personajele-conectori ale romanului: psihologul, scriitorul, spațiul virtual (facebook-ul) dar, nu în ultimă instanță și cu cititorii cărții. Narativul împletește ingenios intimitatea individuală cu cea colectivă. Sunt discursuri care pe alocuri sunt în antiteză, alteori se intersectează, dar, indiscutabil, întrețin incitantul subiect de biografie intimă a adolescentei din generația Z, aflată într-o permanentă confruntare cu generațiile mai în vârstă.
„Rebela”, asemenea pasării phoenix, trece prin mari dificultăți existențiale, se autoflagelează însă reușește spre final să-și regăsească propriul eu, umanizat, identificând astfel acea forță motrice care îi schimbă destinul spre bine și devine astfel o învingătoare, una care s-a redescoperit, în primul rând, pe sine.

Dr., conf. univ. Ion Valer XENOFONTOV

O NOUĂ APARIȚIE EDITORIALĂ

121014831_10158809525909697_5687789736334663021_o

Xenofontov, Ion Valer, Complexul monahal Japca: istorie şi spiritualitate / Ion Valer Xenofontov; cons. şt.: Octavian Moşin, red. şt.: Constantin Manolache, ed.: Eduard Potângă; Bibl. Ştiinţifică (Institut), „Andrei Lupan” Centrul de Cercetări Enciclopedice. – Chișinău : Lexin-Prim, 2020. – 540 p. – ISBN 978-9975-3283-0-2.