RAPOARTE ANUALE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DIN CADRUL PROGRAMELOR DE STAT

Anul 2021

RAPORT ANUAL
privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023)
Elaborarea științifică a ,,Enciclopediei Moldovei” și a platformei electronice în contextul dezvoltării societății bazate pe cunoaștere, 20.80009.1606.04
Prioritatea Strategică IV. Provocări societale
Conducătorul proiectului dr. hab. Constantin MANOLACHE

RAPORT ANUAL
privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023)
Cercetări enciclopedice de economie și de drept economic, 20.80009.0807.18
Prioritatea Strategică IV. Provocări societale
Conducătorul proiectului dr. Alexandru ARMEANIC