PLANUL DE ACHIZIŢII PE ANUL 2014 AL INSTITUTULUI DE STUDII ENCICLOPEDICE

Nr.
d/o

Expunerea obiectului de achiziţie

Suma estimativă planificată
fără TVA

Procedura de achiziţie aplicabilă

Perioadadesfăşurării procedurii de achiziţie publică

 1. Servicii informatice de menținere a modulului: Darea de Seamă (instruirea utilizatorului)

1000,00

Contract de valoare mică

I trimestru

2. Deservirea reglementată a Produsului Sistem de evidență contabilă „Soft contabil”

9200,00

Contract de valoare mică

I trimestru

3. Servicii tipografice: „Comunitatea ştiinţifică a Republicii Moldova: ghid informativ”

40000,00

Contract de valoare mică / oferta de preț

I trimestru

4. Lucrări de calcul și informatică (Acces stație de lucru la rețeaua Academica 100-1000 mbps)

15000,00

Contract de valoare mică

I trimestru

5. Benzina Euro Premium 95

35000,00

Contract de valoare mică

I trimestru

6. Servicii tipografice: „Academicieni și membri corespondenți ai AȘM”

36000,00

Contract de valoare mică / oferta de preț

I trimestru

7. Servicii de evaluare și acreditare a ISE

12000,00

Contract de valoare mică

II trimestru

8. Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului

40000,00

Contract de valoare mică

II trimestru

9. Produse chimice

11000,00

Contract de valoare mică

II trimestru

10. Servicii tipografice:Executarea tiparului cărţilor din seria Biobibliografie

40000,00

Contract de valoare mică / oferta de preț

II trimestru

11. Echipament de birou, cu excepţia mobilierului

40000,00

Contract de valoare mică

II trimestru

12. Servicii de agenţii de transport

35000,00

Contract de valoare mică

I, II, III, IV trimestru

13. Servicii tipografice pentru ediția enciclopedică „Mănăstiri și schituri din Republica Moldova”

100000,00

Contract de valoare mică / oferta de preț

III trimestru

14. Contracte pentru proiecte (tineri cercetători)

21000,00

Contract de valoare mică

II-III trimestru

15. Echipament digital

415000,00

Licitația publică

II-III trimestru

16. Alte servicii tipografice

284000,00

Divizat în contracte de valoare mică și/sau oferta de preț

I, II, III, IV trimestru