Colegiu de redacție

Redactor-şef:
Constantin Manolache, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar

Secretar responsabil:
Ion Xenofontov, doctor în istorie

Colegiul de redacţie:
Vasile Bahnaru, doctor habilitat în filologie
Tatiana Belova (Belarus, Minsk)
Mihai Cimpoi, academician
Liliana Condraticova, doctor în studiul artelor
Doru Radosav, doctor în istorie, profesor universitar (România, Cluj-Napoca)
Aurelia Hanganu, doctor în filologie, conferenţiar universitar
Mikola Jelezneak, doctor în filologie, conferenţiar universitar (Ucraina, Kiev)
Constantin Moştoflei, doctor în ştiinţe militare (România, Bucureşti)
Vladimir Popik, doctor în istorie (Ucraina, Kiev)
Antonio Sandu, doctor în filosofie (România, Iaşi)
Irina Sosunova, doctor habilitat în sociologie (Federaţia Rusă, Moscova)
Speranza Tomescu, doctor în filologie, lector universitar (România, Bucureşti)
Didina Ţăruş, doctor în economie
Elena Varzari, doctor în filologie, conferenţiar universitar