EVENIMENT

4 noiembrie 2022, ora 11:00.
Universitatea de Stat din Moldova,
str. Alexie Mateevici 60, bloc central,
Sala Senatului

311659901_487807446699520_548330069227002263_n

CONCURSUL PENTRU SUPLINIREA POSTULUI VACANT DE DIRECTOR AL BIBLIOTECII ȘTIINȚIFICE CENTRALE „ANDREI LUPAN” (INSTITUT)

Concursul se va desfășura pentru următoarea organizație:

Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut).

Comisia de concurs:

1) Președintele comisiei – academician Gheorghe DUCA;
2) Secretarul comisiei – Mihail CAMERZAN;
3) Membrii comisie:
– academician Ion TIGHINEANU;
– m. c. Ion GUCEAC;
– dr. hab. Aurelia HANGANU;
– dr.hab. Victor ȚVIRCUN;
– Angela BELINSCHI.

Criterii și condiții de eligibilitate:

Postul de conducere al organizației de drept public poate fi ocupată pe un termen de 4 ani, de orice persoană selectată pe bază de concurs, care are:

 • capacitate deplină de exercițiu și vârsta până la 65 de ani;
 • statutul de rezident al Republicii Moldova;
 • calități profesionale și morale remarcabile;
 • grad științific de doctor sau doctor habilitat în domeniul științific corespunzător profilului organizației;
 • vechime în munca de cercetare științifică enciclopedică și în activitatea managerială academică, de cel puțin 4 ani.

Conform Codului cu privire la știință și inovare (alin. (2) și (5) ale art. 134):

 • În organizațiile de drept public din sfera științei și inovării una și aceeași persoană nu poate ocupa funcția de director, de director adjunct sau de secretar științific mai mult de două termene consecutive.
 • Una și aceeași persoană nu poate ocupa concomitent două posturi de conducere în organizația de drept public din sfera științei și inovării.

Dosarul personal trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:

 • cererea de participare;
 • copia diplomei de doctor sau doctor habilitat;
 • copia actului de identitate;
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor științifice în domeniul de profil din ultimii 5 ani;
 • proiectul programului de activitate pentru următorii 4 ani.

Calendarul concursului:

Activitatea Termen limită
Lansarea concursului pentru funcția de director al  Bibliotecii Științifice Centrale „Andrei Lupan” (Institut) 07 iulie 2016
Depunerea dosarelor de către candidați Până la 30 de zile de la lansarea concursului
Expunerea pentru examinare Adunării cercetătorilor științifici ai organizației, a proiectului programului de activitate pentru următorii 4 ani Până la 15 zile de la înregistrare
Organizarea audierii concomitente la Adunarea secției de științe a candidaților la postul de director al organizației În termen de 15 zile de la alegerea candidatului de Adunarea cercetătorilor științifici ai organizației
Examinarea și adoptarea hotărârii CSȘDT privind confirmarea în funcție a directorului ales de către Adunarea secției de științe În cadrul ședinței ordinare a CSȘDT
Contestațiile privind desfășurarea alegerilor și rezultatele concursului cu privire la alegerea personalului de conducere al organizațiilor În termen de 10 zile de la expirarea termenului concursului (intrarea în vigoare a hotărârii CSȘDT)
Soluționarea de către CSȘDT a contestațiilor În termen de 30 de zile de la data depunerii