LUMEA DIGITALIZĂRII

ROLUL ȘI IMPORTANȚA PROMOVĂRII ACTIVITĂȚILOR PE PIAȚA MEDIATICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

Într-o eră în care omul este obișnuit să i se ofere spații de afirmare și, în același timp, captare a informațiilor din mediul public, promovarea devine un imperativ, cu atât mai mult promovarea patrimoniului muzeal, care mult timp a fost conceput ca un element static și inactiv. În ultimii ani, muzeele au lărgit spectrul activităților, organizând nu doar expoziții și conferințe științifice, dar și activități cu publicul de diferite vârste. Urmând exemplul muzeelor din Europa, instituțiile de profil din Moldova s-au asociat la proiectele internaționale precum Ziua Internațională a Muzeelor, Noaptea Europeană a Muzeelor și Zilele Europene ale Patrimoniului, desfășurând programe culturale, concerte, ateliere și festivaluri, astfel devenind mai atractive pentru public.

Elena COJOCARI, drd., directoare adjunctă Proiecte Culturale și Educative, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală
Vitalie GUȚU, drd., lector universitar, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova

A se vedea:

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/9-11_38.pdf?fbclid=IwAR0MrRbLd6BKcKmZKqmltJWPI3NSQhaqSajXG7N8uBMHDbwka0Sk3Dd8fFU

LUMEA DIGITALIZĂRII

TEHNICI ȘI INSTRUMENTE INOVATIVE UTILIZATE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL.
ASPECTE TEORETICO-PRACTICE

18-22_60_page-0003

Trăim într-o lume a digitalizării, a fenomenului web, care ne permite de la distanță să acționăm/să întreprindem/să interacționăm pe diverse paliere, iar acest lucru ne conferă și o mai mare mobilitate. În context, trebuie să remarcăm că aceste mișcări și flexibilități din punct de vedere al digitalizării au venit pe fundalul pandemiei de COVID – 19, un avantaj în acest sens, susțin cercetătorii. Aceste elemente s-au reflectat pe deplin și în sistemul de educație. Un studiu publicat de UNICEF arată că „la începutul lunii aprilie, 2020, închiderea școlilor în cele 194 de țări a afectat circa 1,6 miliarde de elevi la nivelurile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal, reprezentând 90% din totalul elevilor încadrați în sistemul de învățământ”.
În condițiile actuale, s-a remarcat faptul că, din experiența studiului la distanță, elevii mai mult optează pentru studierea materiei prin intermediul elementelor vizuale (fotografie/ video/ infografice etc.) și cât mai puțină informație textuală. Generația de azi, considerată „generația copiilor cu telefonul în mână”, trebuie urmată pentru a le putea oferi cunoștințele de care au nevoie.

Vitalie GUȚU, drd., lector universitar, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova

A se vedea:

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/18-22_60.pdf?fbclid=IwAR0qyh_FEWT_tkkzWo8Ux6DMUC6JvGQ2zDeCy7eIUzLDFxa2ALl4bZig63k

O NOUĂ APARIȚIE EDITORIALĂ

121014831_10158809525909697_5687789736334663021_o

Xenofontov, Ion Valer, Complexul monahal Japca: istorie şi spiritualitate / Ion Valer Xenofontov; cons. şt.: Octavian Moşin, red. şt.: Constantin Manolache, ed.: Eduard Potângă; Bibl. Ştiinţifică (Institut), „Andrei Lupan” Centrul de Cercetări Enciclopedice. – Chișinău : Lexin-Prim, 2020. – 540 p. – ISBN 978-9975-3283-0-2.

 

CERCETĂRI ENCICLOPEDICE

Енциклопедичні видання в сучасному інформаційному просторі : колективна монографія / авт. : М. Киридон, В. Л. Бабка, О. М. Березовський, … І. В. Ксенофонтов, … К. М. Манолаке [та ін.] ; за ред. А. М. Киридон. – Київ : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2017. – 312 p. – ISBN 978-617-7015-67-2. – Acces: https://ev.vue.gov.ua/wp-content/uploads/2018/04/Inform_full.pdf

Inform_full - Copie_001

 

Inform_full - Copie_149

Vezi Inform_full – Copie

CERCETĂRI ENCICLOPEDICE

Константин М. Манолаке, Ион В. Ксенофонтов, Спорт и олимпийское движение в системе энциклопедических исследований Республики Молдова //Вопросы энциклопедистики: [сб. ст.]. Вып. 7, Уфа, Башк. энцикл., 2018, c. 101-108

VE_2018 - Copie_101

Vezi

VE_2018 – Copie

CERCETĂRI ENCICLOPEDICE ȘI DE ISTORIE A ȘTIINȚEI

К. М. Манолаке, И. В. Ксенофонтов, Изучение истории монастырей и скитов Республики Молдова в системе энциклопедических исследований // Российская многонациональная энциклопедистика: история и современность: сборник научных работ. Всероссийская научная конференция с международным участием (г. Казань, 12–13 октября 2017 г.) / ред. Р.В. Шайдуллин; сост. М.З. Хабибуллин, Казань, Институт татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, 2017,  c. 109-117.

Сборник конференции энциклопедистика 2017_109

Vezi Сборник конференции энциклопедистика 2017

ENCICLOPEDIA CURIOZITĂȚILOR. TRECUT ȘI PREZENT. Vol. I

„Enciclopedia curiozităților. Trecut și prezent” elaborată în bază cercetărilor științifice de ultimă oră și de visu include informații cognitive din domeniile spirituale, culturale, ale spațialității memorialistice și ale celei de conviețuire.
Cartea include curiozități referitoare la personalități remarcabile din trecut și prezent.
Materialele enciclopedice sunt prezentate în context național și internațional.
Lucrarea conține un bogat material ilustrativ ce completează și întregește compartimentele tematice.
Este adresată unui cerc larg de cititori.

 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României

XENOFONTOV, ION VALER

Enciclopedia curiozităților. Trecut și prezent. /Ion Valer Xenofontov – Iași : LUMEN, 2016

10 vol. ISBN 978-973-166-441-5

Vol. I, 2016, – 210 p. Conține bibliografie. – Index. –

ISBN 978-973-166-442-2

 

Print

MONEDA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Coordonatori: Ana Boldureanu, Eugen Nicolae
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei
Lupan” (Institut), Chişinău, 2015, 504 p.

 Finele anului 2015 a fost marcat în mediul academic la Republicii Moldova de o nouă apariţie editorială în domeniul numismaticii. Este vorba de cel de-al doilea volum din seria „Enciclopedica” editat de Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut) întitulat „Moneda în Republica Moldova”. Coordonatorii volumului sunt dr. Ana Boldureanu şi dr. Eugen Nicolae, iar între autori se regăsesc mai mulţi specialişti din domeniu din Republica Moldova şi România: Silviu Andrieş-Tabac (heraldist de Stat al Republicii Moldova, Chişinău), Ana Boldureanu (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău), Lilia Dergaciova (Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, Chişinău), Mihai Dima (Banca Naţională a României, Bucureşti), Dan Ilie (Banca Naţională a României, Bucureşti), Theodor Isvoranu (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, Bucureşti), Eugen Nicolae (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, Bucureşti), Ana-Maria Velter (Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti), Aurel Vîlcu (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, Bucureşti). Articolul în întregime

Константин Манолаке, Ион Ксенофонтов, Биобиблиографические издания как источник истории науки //Региональные энциклопедии в современной научной инфокоммуникационной системе России. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Уфа, 29-30 сентября 2016 г.), Уфа, Башк. энцикл., 2016, c. 203-207. ISBN 978-88185-319-8

1
23456

УЧЕНЫЕ-ОСНОВАТЕЛИ АКАДЕМИИ НАУК МОЛДОВЫ. ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ ПОДХОД

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКА»
Манолаке Константин, кандидат наук, доцент
Ксенофонтов Ион, кандидат наук
Центральная научная библиотека «Андрей Лупан» (Институт) Академии наук Молдовы

Доклад посвящен вопросу истории становления энциклопедистики в Молдове, в частности, раскрывается вклад ученых-основателей Академии наук Молдовы в развитие энциклопедического дела.

УЧЕНЫЕ-ОСНОВАТЕЛИ АКАДЕМИИ НАУК МОЛДОВЫ. ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Ключевые слова: Академия наук Молдовы, энциклопедия, энциклопедистика.

SCIENTISTS-FOUNDER OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF MOLDOVA. ENCYCLOPEDIC APPROACH

The report focuses on the issue of the history of encyclopedistics formation in Moldova, in particular, the contribution of scientists and founders of the Academy of Sciences of Moldova in the development of encyclopedic affair is revealed.

Keys words: Academy of Sciences of Moldova, encyclopedia, encyclopedistics.

Sursa: http://encyclopedia.com.ua

АКАДЕМИК ИОСИФ ВАРТИЧЯН (1910–1982), ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «МОЛДАВСКОЙ СОВЕТСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ» (1974–1982)

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКА»
Манолаке Константин, кандидат наук, доцент
Ксенофонтов Ион, кандидат наук
Центральная научная библиотека «Андрей Лупан» (Институт) Академии наук Молдовы

Доклад посвящен известной личности Республики Молдова, литературоведу Иосифу Вартичяну – главному редактору Молдавской советсткой энциклопедии.

АКАДЕМИК ИОСИФ ВАРТИЧЯН (1910–1982), ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «МОЛДАВСКОЙ СОВЕТСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ» (1974–1982)

Ключевые слова: Иосиф Вартичян, Академия наук, Молдавская советсткая энциклопедия.

ACADEMICIAN JOSEPH VARTICHAN (1910-1982), EDITOR IN CHIEF OF «MOLDAVIAN SOVIET ENCYCLOPEDIA» (1974-1982)

The report focuses on the well-known personalities of the Republic of Moldova7, scientist in literary Joseph Vartichan as a chief editor of the Moldavian Soviet Encyclopedia.

Keys words: Joseph Vartichan, Academy of Sciences of Moldova, Moldavian Soviet Encyclopedia.

Sursa: http://encyclopedia.com.ua

O MONOGRAFIE ENCICLOPEDICĂ CONSACRATĂ MĂNĂSTIRII REZISTENŢEI

Cercetarea realizată de Ion Xenofontov privind istoria complexului monahal Japca este una cu vădite intenţii monografice şi cu nemărturisite proiecţii exhaustive. Structura tematică, sursele, articulaţia istoriografică pe care această carte doreşte să o fixeze asupra subiectului sunt suficiente argumente pentru ca cercetarea dată să rămână şi să definitiveze un efort istoriografic colectiv, început cu aproape două secole în urmă. În egală măsură cartea de faţă întregeşte seria de monografii dedicată mănăstirilor după 2000, precum: Căpriana, Hâncu, Bocancea. БезымянныйAutorul lucrării a reuşit, în urma unui efort şi a unei munci riguroase care îi sunt specifice, să se „aşeze” cu toate competenţele dobândite şi perfecţionate în interiorul unui subiect de cercetare care presupune achiziţii şi familiarităţi cu ceea ce înseamnă cunoaşterea cadrului monahal, a istoriei instituţionale a monahismului cu rigorile formatului monografic: contextul spaţio-temporal, particularităţile instituţiei monahale, ctitori şi binefăcători, obştea monahală, domeniul economic al mănăstirii, tipologia monahală, activităţi sociale, instructive şi educative, obiective filantropice, practicile pietăţii monahale şi ale pietăţii colective laice, arhitectura monastică, arhiva, biblioteca, necropola etc. Derularea monografică a cercetării istoriei mă- năstirii Japca beneficiază în cartea lui Ion Xenofontov de problematizări şi racorduri la ceea ce a însemnat mănăstirea şi comunitatea, mănăstirea şi societatea şi, de asemenea la ingerinţele puterii politice asupra vieţii monastice şi constrângerile extrareligioase asupra mănăstirii. Din perspectivă istoriografică cercetarea de faţă reuşeşte să asocieze istoria propriu-zisă a aşezământului monastic „istoriei mari” a teritoriului Basarabiei, în care istoria politică, culturală, religioasă a acestui ţinut se recunoaşte la nivelul istoriei mănăstirii. Mai exact, se recunoaşte modul în care refracţiile marii istorii-realitate se identifică la nivelul istoriei mănăstirii de la Japca. Inflexiunile „marii istorii” au marcat în mod evident istoria aparent adiabatică a mă- năstirii „intra muros”. Istoria Basarabiei/RSS Moldovenești/Republicii Moldova, lecturată prin istoria mănăstirilor sale, oferă dincolo de orice inovaţie în plan metodologic şi analitic, dintr-o perspectivă inductivă, secvenţe şi aspecte istorice ce recompun dinspre realitatea trecută, multiplă, variată, complexă, cu variabile şi imponderabilităţi, pluralitatea discursului istoriografic. Recentrarea în planul discursului istoriografic de după comunism a tematicii istoriei religioase, a vieţii şi sensibilităţii religioase are valenţele unei adevărate redescoperiri a conştiinţei istorice colective, a profilului identitar şi patrimonial al comunităţilor şi naţiunilor. Ceea ce se remarcă de la prima lectură a cărţii este soliditatea şi rigoarea proiectului istoriografic pe cât de ambiţios asumat, pe atât de laborios împlinit. De la sursele documentare exhaustive, la articulaţiile tematice şi analitice, la relevanţa citatului documentar selectat în anexe, la gestionarea inteligentă a naraţiunii istoriografice între rigoarea de specialitate şi accesibilitatea largă, s-a elaborat o lucrare ce ilustrează un istoric matur şi deplin.

Prof. univ., dr. Doru Radosav

Cluj-Napoca

Ion Xenofontov. Complexul monahal Japca. Istorie și spiritualitate /Consultant științific: preot, dr. conf. univ. Octavian Moșin; redactor științific: dr. conf. univ. C. Manolache. Iași: Editura LUMEN. 2015, 487 p

ИОН КСЕНОФОНТОВ. САНИТАРНЫЕ ПОТЕРИ СРЕДИ ВОИНОВ ИЗ МОЛДОВЫ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ (1979–1989 ГГ.)

Советско-афганский военный конфликт, продолжавшийся девять лет и семь недель (1979–1989 гг.), является самой длительной войной в истории Советского Союза. Значительные финансовые расходы на войну в Афганистане (всего затраты СССР составили 60 млрд. рублей) углубили кризис советской экономики, который, в свою очередь, ускорил распад Советского Союза.

2014-10-29-Ksenofontov

Санитарные потери1 Ограниченного контингента советских войск в Афганистане составили 469 685 человек (или почти 76% всего личного состава войск, находившихся на территории Демократической Республики Афганистан в период с 25 декабря 1979 г. по 15 февраля 1989 г.), из которых: раненых, контуженных и травмированных – 53 753 человек (11,44%), перенесших различные заболевания – 415 932 человек (88,56%)2. По официальным данным, в Республике Молдова в ноябре 2001 г. было зарегистрировано 208 инвалидов афганской войны (по сравнению с 160 зарегистрированными на 12.07.1990)3. В настоящее время, согласно представленным Союзом ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова данным, общее число молдавских инвалидов советско-афганской войны составляет 700 человек.

На афганском лексиконе советские тяжелораненые и искалеченные воины назывались цифробуквенными элементами кода – ГРУЗ-300 или 0214.

Articolul în întregime

ENCICLOPEDIA CA UNIVERS DISCURSIV

Dr. Didina ŢĂRUŞБезымянный

Revista Academos, numărul 4 (31), 2013

Rezumat. Se propune o perspectivă multidisciplinară asupra Enciclopediei ca univers discursiv – un ansamblu dinamic constituit din: câmpuri discursive distincte (domenii/ramuri ale ştiinţei/artei, curente, şcoli etc.), cu structuri interne bazate pe interrelaţii pe verticală şi orizontală; practică discursivă ce se desfăşoară după reguli definite în timp şi spaţiu pentru funcţia discursivă; discurs, ca o construcţie progresivă a unei memorii intertextuale (reluarea definiţiilor, lanţuri de referinţe la diverse tipuri de enunţuri/discursuri etc.).
Sunt examinate oportunităţi de apropriere a anumitor dezvoltări ştiinţifi ce recente pentru necesităţile procesului de elaborare a corpusului enciclopedic, cu focalizarea pe mecanismul enunţiativ ce corelează funcţia discursivă cu interpretarea informaţiilor ştiinţifi ce, producerea cunoaşterii.

Articolul în format (pdf)

PROBLEME ACTUA LE ALE CERCETĂRILOR ENCICLOPEDICE MATERIALELE SIMPOZIONULUI INTERNAŢIONAL, 11–12 NOIEMBRIE 2010

Redactor-şef: Constantin Manolache, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar
Responsabil de ediţie: Ion Xenofontov, doctor în istorie
PrintConsiliul ştiinţific:
Vasile Bahnaru, doctor habilitat în filologie
Tatiana Belova (Belarus, Minsk)
Mihai Cimpoi, doctor habilitat în filologie, academician
Doru Radosav, doctor în istorie, profesor universitar (România, Cluj-Napoca)
Mikola Jelezneak, doctor în filologie, conferenţiar universitar (Ucraina, Kiev)
Constantin Moştoflei, doctor în ştiinţe militare (România, Bucureşti)
Vladimir Popik, doctor în istorie (Ucraina, Kiev)
Antonio Sandu, doctor în filosofie (România, Iaşi)
Irina Sosunova, doctor habilitat în sociologie (Federaţia Rusă, Moscova)
Mariana Şlapac, doctor habilitat în studiul artelor
Speranza Tomescu, doctor în filologie, lector universitar
Didina Ţăruş, doctor în economie
Elena Varzari, doctor în filologie, conferenţiar universitar
Articolul în întregime