CUVÂNT-ÎNAINTE

Profunzimea şi dinamica schimbărilor din lumea contemporană, ritmurile accelerate ale cercetării şi inovării generează creşterea progresivă a volumului informaţiilor, astfel încât cititorul poate fi nu doar copleşit, ci şi derutat de torentul de subiecte şi de volumul imens de informaţii din diverse domenii ale cunoaşterii. În acest context, publicaţia ştiinţifică de studii enciclopedice şi de istorie a ştiinţei „Buletin Enciclopedic” îşi propune drept obiectiv distinct punerea în circuitul ştiinţific a rezultatelor cercetărilor de profil, contribuirea la diseminarea şi asimilarea informaţiilor privind specificitatea studiilor enciclopedice, a elaborării lucrărilor enciclopedice cu caracter universal sau de ramură, precum şi a informaţiilor dintr-un domeniu deocamdată eclipsat cum este cel al istoriei ştiinţei.

Revista îşi propune abordarea unei problematici vaste, multidisciplinare, de factură enciclopedică. Vor fi propuse atenţiei comunităţii ştiinţifice şi publicului larg viziuni şi informaţii inedite, sinteze ce vor reflecta domenii precum: studii enciclopedice, realizate inlusiv la interferenţa diferitor ştiinţe; aspecte teoretice şi practice privind selectarea şi organizarea repertoriului tematic şi terminologic al lucrărilor cu caracter enciclopedic (universale, tematice); definirea ordinii enciclopedice (metode de clasificare sistematică a ştiinţelor şi artelor, identificarea termenilor corelaţi şi stabilirea referinţelor în cadrul organizării alfabetice a acestora etc.); polisemia/omonimia termenilor ştiinţifici multidisciplinari; modele de structură, stil, conţinut ale articolelor enciclopedice; cercetări scientologice, istoria şi metodologia ştiinţei, istoria ştiinţelor naturale, exacte şi socio-umaniste; istoriografia şi izvoarele istorice ale ştiinţei; istoria Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării; cercetări biografice ş.a.

Considerăm că „Buletinul Enciclopedic” va deveni o platformă de conexiune a cercetării din diverse domenii ale ştiinţei şi artelor. Publicaţia va promova noi idei, viziuni, paradigme, va supune dezbaterii subiecte sensibile, ceea ce va contribui indiscutabil la dezvoltarea ştiinţei în ansamblu. Totodată, va accentua necesitatea unificării limbajului de specialitate, a unei abordări riguroase a termenilor ştiinţifici multidisciplinari.

 Colegiul de redacţie al „Buletinului Enciclopedic”