ENCICLOPEDIA CA UNIVERS DISCURSIV

Dr. Didina ŢĂRUŞБезымянный

Revista Academos, numărul 4 (31), 2013

Rezumat. Se propune o perspectivă multidisciplinară asupra Enciclopediei ca univers discursiv – un ansamblu dinamic constituit din: câmpuri discursive distincte (domenii/ramuri ale ştiinţei/artei, curente, şcoli etc.), cu structuri interne bazate pe interrelaţii pe verticală şi orizontală; practică discursivă ce se desfăşoară după reguli definite în timp şi spaţiu pentru funcţia discursivă; discurs, ca o construcţie progresivă a unei memorii intertextuale (reluarea definiţiilor, lanţuri de referinţe la diverse tipuri de enunţuri/discursuri etc.).
Sunt examinate oportunităţi de apropriere a anumitor dezvoltări ştiinţifi ce recente pentru necesităţile procesului de elaborare a corpusului enciclopedic, cu focalizarea pe mecanismul enunţiativ ce corelează funcţia discursivă cu interpretarea informaţiilor ştiinţifi ce, producerea cunoaşterii.

Articolul în format (pdf)