PROBLEME ACTUA LE ALE CERCETĂRILOR ENCICLOPEDICE MATERIALELE SIMPOZIONULUI INTERNAŢIONAL, 11–12 NOIEMBRIE 2010

Redactor-şef: Constantin Manolache, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar
Responsabil de ediţie: Ion Xenofontov, doctor în istorie
PrintConsiliul ştiinţific:
Vasile Bahnaru, doctor habilitat în filologie
Tatiana Belova (Belarus, Minsk)
Mihai Cimpoi, doctor habilitat în filologie, academician
Doru Radosav, doctor în istorie, profesor universitar (România, Cluj-Napoca)
Mikola Jelezneak, doctor în filologie, conferenţiar universitar (Ucraina, Kiev)
Constantin Moştoflei, doctor în ştiinţe militare (România, Bucureşti)
Vladimir Popik, doctor în istorie (Ucraina, Kiev)
Antonio Sandu, doctor în filosofie (România, Iaşi)
Irina Sosunova, doctor habilitat în sociologie (Federaţia Rusă, Moscova)
Mariana Şlapac, doctor habilitat în studiul artelor
Speranza Tomescu, doctor în filologie, lector universitar
Didina Ţăruş, doctor în economie
Elena Varzari, doctor în filologie, conferenţiar universitar
Referenţi ştiinţifici:
Mircea Bologa, academician
Demir Dragnev, membru corespondent
Andrei Eşanu, academician
Redactor: Vitalie Ţurcanu
Lectori: Elena Pistrui, Elena Varzari, doctor în filologie, conferenţiar universitar
Traducerea rezumatelor în limba engleză: Diana Gudiuc
Traducerea rezumatelor în limba franceză: Daniela Năstas
Traducerea rezumatelor în limba rusă: Alexandru Roşca, doctor în ştiinţe politice
Coperta: Vitalie Pogolşa
Design şi prepress: Valeriu Oprea, dr. Oleg Bujor, Oleg Cebotariov, Natalia Nîş

Probleme actua le ale cercetărilor enciclopedice în format (pdf)