ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Acad. Gheorghe Mustea oferă un interviu (jurnalistă Silvia Hodorogea) postului de televiziune Moldova 1 despre activitatea în domeniul științei și a muzicologiei a dr. hab. Aurelian Dănilă. Pe fundal, expoziția de carte  „Aurelian Dănilă – 70 de ani”, organizată de Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan” a Academiei de Științe a Moldovei. Foto: Ion V. Xenofontov, 23 ianuarie 2018. Muzeul Științei al AȘM.  Fond foto. Cota arhivistică: 00486

00486

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

La Festivalul „Crizantema de Aur”, Târgoviște, 2017. De la stânga la dreapta: ambasadorul Republicii Moldova la București, M. Gribincea, compozitorul E. Doga, managerul Festivalului, A. Vasiliu, membrul juriului A. Dănilă, ministru-consilier V. Turea. Arhiva privată A. Dănilă. Muzeul Științei al AȘM.  Fond foto. Cota arhivistică: 00484

00484

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Lansarea la Ambasada Republicii Moldova la Moscova a volumului semnat de A. Dănilă „Lilia Amarfii – regina operetei”. În imagine: soprana L. Amarfii, ambasadorul E. Teajelnikov, regizorul E. Loteanu, 2002. Arhiva privată A. Dănilă. Muzeul Științei al AȘM.  Fond foto. Cota arhivistică: 00468

00468

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Aurelian Dănilă cu viitorul președinte al României E. Constantinescu, soția Elena Dănilă, ministrul consilier I. Căpățină la Palatul Elisabeta la prima recepție de Ziua Națională a Republicii Moldova. București, 1992. Arhiva privată A. Dănilă. Muzeul Științei al AȘM.  Fond foto. Cota arhivistică: 00456

00456

 

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Participanții la Congresul VI al Societății teatrale. În prim-plan, de la stânga la dreapta: secretarul comitetului central al ULCTM F. Dani, viceministrul Culturii al RSS Moldovenești A. Dănilă, Artista poporului I. Arhipova, președintele sindicatelor lucrătorilor din domeniul culturii S. Fonari, ministrul Culturii al Republicii Moldova A. Constantinov, Artista poporului M. Bieșu, secretarul comitetului orășenesc de partid L. Eșanu, șeful secției cultură a CC al partidului comunist din Moldova E. Sobor, 1985. Arhiva privată A. Dănilă. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00450

00450

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Aurelian Dănilă cu un grup de artiști ai baletului din Chișinău. Hanoi, Vietnam, 1983. De la stânga la dreapta: V. Ghelbet, A. Dănilă, V. Șcepaciova, R. Potehina, necunoscut, O. Gurievscaia, M. Caftanat. Arhiva privată A. Dănilă. Muzeul Științei al AȘM.  Fond foto. Cota arhivistică: 00447

00447

ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Vicepreședintele Consiliului de Miniștri al RSSM, N. Chiriac, înmânează directorului Teatrului de Operă și Balet, Aurelian Dănilă „Diploma de Onoare” a Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM în prezența conducerii artistice a teatrului: A. Samoilă, E. Platon, M. Muntean, I. Ianachi. Arhiva privată A. Dănilă. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00445

00445