ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Profesorul universitar E. Verbețchi cu discipolul său A. Dănilă. Arhiva privată A. Dănilă. Muzeul Științei al AȘM.  Fond foto. Cota arhivistică: 00478

00478