ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

A treia ședință a Prezidiului Academiei de Științe a RSS Moldovenești, începutul anilor 1970. Muzeul Științei al AȘM. Fotografie prezentată de m. c. Demir Dragnev. Fond foto. Cota arhivistică: 00509

000509