ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI A SEMNAT UN ACORD DE COLABORARE CU CONSILIUL RAIONAL HÂNCEŞTI

Pe 30 august 2012, la Hânceşti, Academia de Ştiinţe a Moldovei a semnat un Acord de colaborare cu Consiliul raional Hânceşti. Documentul a fost semnat de către preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca şi preşedintele raionului Hânceşti, Grigore Cobzac.

 La evenimentul de semnare a Acordului au fost prezenţi toţi factorii de decizie din raionul Hânceşti, Academia de Ştiinţe a Moldovei fiind reprezentată de o delegaţie, din care au făcut parte: vicepreşedintele AŞM, dr.hab. Mariana Şlapac, acad. Boris Gaina, dr.hab. Alexandru Stratan, directorul IEFS, dr. hab. Tudor Bajura, IEFS, m.c. Demir Dragnev, IISD al AŞM, dr. Constantin Manolache, directorul Institutului de Studii Enciclopedice, dr.hab. Oleg Leviţchi, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, Iurie Cristea, directorul Liceului AŞM, Viorel Gîrbu, consilierul preşedintelui AŞM, dr. Viorica Raileanu, Institutul de Filologie al AŞM.Obiectivul de bază al Acordului are ca direcţie principală dezvoltarea cooperării profesionale, prin oferirea de asistenţă, optimizarea eficienţei utilizării mijloacelor publice şi administrării patrimoniului public. Documentul prevede, în primul rând, elaborarea unei strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Hânceşti pentru perioada 2013-2020.Părţile au convenit asupra realizării unui proiect important şi foarte necesar ce vizează elaborarea şi editarea Enciclopediei raionului Hânceşti, despre care preşedintele AŞM a spus că „va fi o bază pentru cele 5% de Istorie Locală, pe care urmează s-o studieze tinerii”.

Lucrarea Enciclopedică, care va fi elaborată de Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM, va o lucrare în absolută premieră şi va fi scrisă în baza investigaţiilor de arhivă şi unor studii de sinteză. Vor fi scoase din anonimat şi puse la dispoziţia cititorului sute de date, informaţii şi materiale necunoscute până în prezent privind evoluţiile istorice din spaţiul raionului. O asemenea lucrare enciclopedică, susţin specialiştii antrenaţi în elaborarea Enciclopediei, va deveni nu numai un simbol şi o carte de vizită a raionului, dar şi un material foarte util profesorilor, elevilor, precum şi tuturor locuitorilor raionului pentru cunoaşterea trecutului istoric de pe meleaguri şi educarea sentimentului de mândrie pentru locurile de baştină.Un alt angajament al savanţilor de la AŞM presupune şi elaborarea unui plan de investigaţii arheologice pentru perioada anilor 2013-2020, în cadrul căruia vor fi întreprinse acţiuni comune de salvgardare a patrimoniului cultural din raionul Hânceşti, inclusiv, renovarea Muzeului raional din oraşul Hânceşti şi continuarea cercetărilor arheologice a aşezării geto-dacice din s. Stolniceni. Savanţii îşi vor da concursul şi la construcţia unui parc dendrariu pe teritoriul complexului Manuc Bey, dar şi la elaborarea materialului didactic la istoria locală în baza cercetărilor enciclopedice.

„A fost semnat un acord în care noi investim mari speranţe”, a declarat preşedintele raionului Hânceşti, Grigore Cobzac, în cadru evenimentului de semnare a documentului. Domnia sa a precizat că Acordul este o pârghie eficientă în a schimba lucrurile spre bine în raion, iar termenul de 7 ani de realizare a acestuia nu este o acţiune de imagine, ci o acţiune de durabilitate pentru a identifica soluţiile şi acţiunile, pe care ar trebui să le întreprindă guvernarea locală pentru a redresa situaţia în raion şi a oferi servicii de calitate cetăţenilor. Domnia sa speră că Acordul va aduce beneficii concrete atât administraţiei, cât cetăţenilor raionului. Deşi documentul prevede o serie de proiecte din domeniul ştiinţific şi cultural, preşedintele raionului susţine că accent se va pune pe strategia de impulsionare şi dezvoltare economică a raionului, iar prezenţa impunătoare a delegaţiei din partea Academiei de Ştiinţe a Moldovei la Hânceşti oferă certitudinea că acest Acord va fi de bun augur şi efectele vor fi cele scontate.

„Acest pas pe care îl facem acum este pentru a încerca să implementăm rezultatele ştiinţei, să asigurăm un suport ştiinţific în dezvoltarea social-economică şi culturală a raionului Hânceşti, care a fost un raion permanent cu indicatori buni şi cu o poziţie geografică favorabilă”, a declarat preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca, cu referire la Acordul semnat. Domnia sa a precizat, de asemenea, că pentru implementarea cu succes a rezultatelor ştiinţifice trebuie folosit potenţialul real existent, lăsând la o parte declaraţiile idealiste şi utopiste care nu au suport intelectual, nici logistic. Preşedintele AŞM a mai adăugat că este necesar de elaborat mai întâi o metodologie a strategiei care urmează a fi o fundamentare ştiinţifică a elaborării acesteia. „Sper ca acest Acord de pionierat să fie o istorie de succes, să ajungeţi cu rezultate foarte bune şi ca locuitorii să se bucure de aleşii lor din raion, iar acesta va fi un mare succes şi pentru dumneavoastră, dar şi pentru noi”, a conchis pe final preşedintele AŞM.La eveniment a fost prezent Nae-Simion Pleşca, deputat în Parlamentul care a afirmat ca nu pune nici o clipă la îndoială faptul că Acordul semnat va fi unul de succes, iar această iniţiativă să fie preluată şi de celelalte raioane din republică.

Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM

Sursa: www.asm.md