Daily Archives: 05/06/2024

DE ZIUA COMEMORĂRII A 135 DE ANI DE LA TRECEREA ÎN NEFIINȚĂ A LUI MIHAI EMINESCU

Spre un nou Eminescu coperta
„Spre un nou Eminescu: Dialoguri cu eminescologi și traducători din întreaga lume”

Secția de editare a Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” a câștigat concursul Ministerului Culturii privind susținerea editării cărții naționale în 2023 pentru a edita lucrarea monografică „Spre un nou Eminescu: Dialoguri cu eminescologi și traducători din întreaga lume” (ediția a doua, într-o redacție revăzută și adăugită), autor academicianul Mihai Cimpoi.
Recent, grație contribuţiei financiare a Ministerului Culturii, în conformitate cu decizia Comisiei de selecţie pentru editarea cărţii naţionale – ediția anului 2023, volumul enciclopedic „Spre un nou Eminescu…” a văzut lumina tiparului într-o excelentă prezentare grafică. Redactarea și pregătirea pentru tipar a fost efectuată de către echipa de creație: editor dr. hab., conf. univ. Constantin MANOLACHE, responsabilul de ediţie dr. Oleg BUJOR, redactor Ion VÂRȚANU, designul copertei Vitalie ROȘCA, machetator și redactor tehnic Valeriu OPREA.
Volumul apare cu o prefață semnată la prima ediție de către Constantin CIOPRAGA, critic și istoric literar român, poet, memorialist, profesor universitar, scriitor, membru de onoare al Academiei Române.
Între copertele cărții sunt înserate confesiunile academicianului Mihai CIMPOI privind valorificarea moștenirii literare a geniului eminescian și promovarea operei pe toate meridianele globului pământesc cu eminescologi, critici literari, traducători și editori. Subiectele discutate și numele de referință al interlocutorilor vorbesc de la sine despre înalta ținută academică a acestei enciclopedii eminescologice: „SANCTIFICARE ȘI SACRIFICARE”…cu Eugen SIMION, „NOAPTEA HEGELEANĂ”…cu Constantin NOICA, „EMINESCU, OMUL ȘI CULTURA DE AZI” …cu George USCĂTESCU (Spania), „FINITUDINEA ȘI INFINITUDINEA MANUSCRISELOR”…cu Petru CREȚIA, „IMAGINEA COMPLEXĂ A POETULUI”…cu Dimitrie VATAMANIUC, „LEGILE UNIVERSULUI”…cu Theodor CODREANU, „O PERSONALITATE FASCINANTĂ”…cu Edgar PAPU, „MODERNUL DE „DINCOLO DE ROMANTISM”…cu Eugen TODORAN, „DUȘMAN ÎNVERȘUNAT AL TIMPULUI UCIGĂTOR DE FORME” …cu Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA, „FORȚA INTEROGATIVĂ”…cu George MUNTEANU, „UN RE-ZIDITOR LA MODUL DEMIURGIC” …cu Constantin CIOPRAGA, „EMINESCIANISMUL CULTURII ROMÂNEȘTI”…cu Ioana BOT, „EMINESCU ȘI INDIA”…cu Amita BHOSE (India), „TIMP ȘI TIME”…cu Brenda WALKER (Anglia), „UN EMINESCU FRANCEZ?”…cu Jean-Louis COURRIOL (Franţa), „STEAUA DE AUR”…cu Ghe BAOQUAN (China), „ÎN LIMBA LUI PUȘKIN”…cu Elena LOGHINOVSKI, „MEANDRELE RECEPTĂRII ÎN BASARABIA”…cu Constantin POPOVICI, „INTERFERENȚE IN LUMEA SPIRITUALĂ GERMANA PRIN EMINESCU”…cu Elza LÜDER și Paul MIRON (Germania), „DESTINUL „MAGHIAR”…cu Samuel DOMOKOS (Ungaria), „EMINESCU ȘI YUNUS EMRE” …cu Irfan ÜNVER NASRATTINOGLU (Turcia), „ÎN „ORIZONTUL DE AȘTEPTARE” CEH ȘI SLOVAC”…cu Libuše VAJDOVA (Slovacia), „CLIPA DE ILUMINARE”…cu Iurii KOJEVNIKOV (Rusia), „ÎN ȚARA SOARELUI-RĂSARE”…cu SUMIYA Haruya (Japonia), „„EMINESCU M-A INSPIRAT INCONȘTIENT…”…cu Eugen IONESCU, „ÎN LENTILA „VRACIULUI SATANIC ȘI MISTIC” ARGHEZI”…cu Mitzura ARGHEZI, „POEZIA MODERNĂ ÎNCEPE CU ODA (ÎN METRU ANTIC)”…cu Nichita STÂNESCU, „DESCOPERINDU-L PE EL, MI-AM DESCOPERIT SUFLETUL”…cu Grigore VIERU, „SINELE ȘI LĂRGIREA FIINȚEI”…cu Michel STERIADE (Belgia), „LOCUL DE ADĂPOST AL FIINȚEI”…cu Gheorghe BULGĂR, „VECHIME” ROMÂNEASCĂ ȘI „VECHIME” ARMENEASCĂ”…cu Suren KOLANGIAN (SUA), „COMPLEXUL „GRAMA” ȘI COMPLEXUL „DILEMA”…cu Constantin CUBLEȘAN, „ÎNTRE NARCIS ȘI FAUST”…cu Solomon MARCUS, „IDIOLECTUL „EMINESCU” ÎN LIMBA LUI ȘEVCENKO”…cu Stanislav SEMCINSKI (Ucraina), „OMUL PROFUNZIMILOR MATERIEI”…cu Mihai DRĂGÂNESCU, „ONTOLOGIE, SOCIOLOGIE, MITOPOETICĂ”…cu Ilie BĂDESCU, „DRUMURILE FIINȚEI EMINESCIENE”…cu Victor CRĂCIUN, „IDEEA NAȚIONALĂ”…cu Tudor NEDELCEA; „VIAȚA ADEVĂRATĂ A POETULUI”…cu N. GEORGESCU, „MASCA EMINESCIANĂ ÎN TIMP”…cu Lucian BOZ (Australia), „EMINESCU, MODEL „ALBANEZ”…cu Kopi KYÇYKU (Albania), „ODIN ȘI POETUL”…cu Ion MILOȘ (Suedia), „SURSELE GERMANE”…cu Klaus HEITMANN (Germania), „MISTERUL MORȚII POETULUI”…cu Ovidiu VUIA (Germania), „EMINESCU, MACEDONSKI ȘI REALITĂȚILE EUROPENE”…cu Adrian MARINO, „MARELE ROMANTISM”…cu Victor IVANOVICI (Grecia), „HOMO HISTORICUS ȘI HOMO ETHICUS”…cu Alexandru ZUB, „EMINESCIANISM, BALCANISM, EUROPENISM”…cu Ilia KONEV (Bulgaria), „GRILA EMINESCU, SINGURA OPERANTĂ”…cu Nicu HORODNICEANU (Israel), „UNITATE, HIEROGAMIE, ARHEITATE”…cu Dumitru TIUTIUCA, „NOI, SECOLUL AL XIX-LEA ȘI EMINESCU”…cu Mihai UNGHEANU, „BARIERA ONTOLOGICĂ”…cu Marin MINCU, „DEDALUL MANUSCRISELOR”…cu Aurelia RUSU (Franţa), „ROMA CEA MICĂ” ȘI (ANTI)EMINESCIANISMUL”…cu Ion BUZAȘI, „ORFISM, INDIANISM, „EXISTENȚIALISM”…cu Ion și Mircea ITU, „…EMINESCU APARȚINE ȘI CHINEI”…cu Xu WENDE (China), „UNIVERSALITATE PRIN DOUĂ CULTURI”…cu Helmuth FRISCH (Germania), „PARADIGMA CULTURALĂ BALCANICĂ”…cu Rumiana L. STANCEVA (Bulgaria), „INDOEMINESCOLOGIA LA NEW DELHI”…cu George ANCA, „EMINESCU SAU DESPRE ABSOLUT”…cu Rosa del CONTE (Italia), „ÎN LUMINA (ȘI ÎN „LUMINIȘUL”) LUI HEIDEGGER”…cu Svetlana PALEOLOGU-MATTA (Elveţia), „ELITISM, MODERNITATE, POSTMODERNITATE”…cu Adrian Dinu RACHIERU, „PESIMISMUL CA TRAGISM”…cu Iosif CHEIE-PANTEA, „PRAGA DE AUR (EMINESCU ÎN CEHIA)”…cu Libušé VALENTOVÁ (Cehia), „LIMBAJUL POETIC CA LIMBAJ ABSOLUT”…cu Dumitru IRIM1A, „DUMNEZEUL POEZIEI ROMÂNEȘTI”…cu Adam PUSLOJIČ (Serbia), „CERCURILE IMAGINARULUI”…cu Dan MĂNUCĂ , „DESCIND DIRECT DIN „RUGĂCIUNEA UNUI DAC”…cu Emil CIORAN, „DESPRE EMINESCU, PARADIS INFERNAL ȘI TRANSCOSMOLOGIE” …cu Pompiliu CRĂCIUNESCU.
Cartea este destinată specialiștilor filologi, dar și tuturor oamenilor de cultură interesați de viața, activitatea și opera lui Mihai EMINESCU.

Ion VÂRȚANU, Silvia MÎTCU
redactori în Secția de profil
a Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” a USM