PLANUL DE ACHIZIŢII PUBLICE PE ANUL 2015

Nr.
d/o
Expunerea obiectului de achiziţie Cod CPV Suma estimativă planificată
fără TVA
Procedura de achiziţie aplicabilă Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică
1 Servicii bancare, plata comision 1000 Contract de valoare mică Trim I-IV
2 Deservirea produsului sistem de evidență contabilă 21000 Contract de valoare mică Trim I
3 Servicii de telecomunicații 5000 Contract de valoare mică Trim I
4 Serviciilor comunale 71500 Contract de comodat și prestare a serviciilor comunale Trim I
5 Servicii de deservire si reglare sistemului Monosplit, ventilare (nivelul I, II), condiționare ventilconvertoare, chiller modul hidraulic, sistemul de încălzire, condiționer cu canale 40000-60000 BTU 40000 Contract de valoare mică Trim I
6 Supravegherea, paza bunurilor, și deservirea tehnică a mijloacelor de semnalare pază-incendiu 42000 Contract de valoare mică Trim I
7 Produse petroliere 32800 Contract de valoare mică Trim I
8 Deservirea sistemului de semnalizare pază – antiincendiu 4000 Contract de valoare mică Trim IV
9 Produse chimice de curățire 14000 Contract de valoare mică Trim I
10 Arendă a încăperilor și prestare a serviciilor comunale, Institutul de Zologie 45000 Contract de arendă a încăperilor și prestare a serviciilor comunale Trim I
11 Arendă a încăperilor și prestare a serviciilor comunale, Institutul de Chimie 60000 Contract de arendă a încăperilor și prestare a serviciilor comunale Trim I
12 Arendă a încăperilor și prestare a serviciilor comunale, AȘM 154000 Contract de arendă a încăperilor și prestare a serviciilor comunale Trim I
13 Arendă a încăperilor și prestare a serviciilor comunale, Direcția generală pentru Administrarea clădirilor GRM 500 Contract de arendă a încăperilor și prestare a serviciilor comunale Trim I
14 Servicii de telecomunicație 15000 Contract de valoare mică Trim I
15 Servicii editoriale. Tiparul cărții  „Tudor Casapu” 79810000-5 33250 Contract de valoare mică Trim I
16 Servicii transportare deșeuri, IM Regia Autosolubritate 8000 Contract de valoare mică Trim I
17 Servicii de informare electronică (livrarea buletinului lunar de informații financiare) 13000 Contract de valoare mică Trim I-II
18 Servicii editoriale. Tiparul cărții  „Chimie. Mică enciclopedie” 79810000-5 33250 Contract de valoare mică Trim II
19 Servicii specializate privind asigurarea reţelei de calculatoare AŞM cu servicii transport date şi acces Internet local şi extern, alte servicii informatice 72000000-5 264000 Procedura de achiziţie dintr-o singură sursă Trim I
20 Servicii informatice de menținere a modulului dare de seama, Fintehinform 1000 Contract de valoare mică Trim I
21 Energia termică (consum) 160000 Contract în baza HG 600 din 01.07.1997 Trim I
22 Rechizite de birou 40000 Contract de valoare mică Trim I
23 Hîrtie 40000 Contract de valoare mică Trim II
24 Servicii editoriale. Tiparul cărții  „Raport CSȘDT” 79810000-5 33125 Contract de valoare mică Trim II
25 Servicii editoriale. Tiparul cărții  „Lista lucrărilor științifice” 79810000-5 33125 Contract de valoare mică Trim II
26 Servicii editoriale. Tiparul cărților „Dicționarul de biblioteconomie și științe ale informării”,”Acad. Valeriu Canțer”, „Acad. Ion Tighineanu” 79810000-5 35000 Contract de valoare mică Trim II
27 Sericii de abonare la ediții periodice 79212110-7 190000 Licitație publică Trim II
28 Consumabile pentru echipament de tipar 40000 Contract de valoare mică Trim II
29 Servicii de rețele informatice 72700000-7 423000 Licitație publică Trim I-II
30 Rechizite, consumabile 40000 Contract de valoare mică Trim II
31 Servicii de recepționare și expediere  a corespondenții francate și asistență tehnică a mașinei de francat 64110000-0 35000 Contract de valoare mică Trim III
32 Sericii de acces la bazele de date Springer 72212160-8 950000 Licitație publică Trim II
33 Deservire sistemelor incalzire-răcire 40000 Contract de valoare mică Trim III
34 Schimbul de literatură științifică 18000 Contract de valoare mică Trim II-III
35 Aprobarea hidrautică și spălarea sistemelor de încălzire centrală 3000 Contract de valoare mică Trim III
36 Tiparul materialelor pentru Conferință științifică 79810000-5 18000 Contract de valoare mică Trim III-IV
37 Servicii editoriale. Tiparul cărții  „Acad. Mircea Bologa” 79810000-5 17500 Contract de valoare mică Trim III-IV
38 Servicii editoriale. Tiparul cărții  „Republica Moldova pe calea Modernizării” 79810000-5 34000 Contract de valoare mică Trim III-IV
39 Servicii te reparatii Ciller sistemului de încălzire 24000 Contract de valoare mică Trim III-IV
40 Bilete avio 25000 Contract de valoare mică Trim III-IV
41 Bilete avio 40000 Contract de valoare mică Trim III-IV
42 Tiparul materialelor pentru Conferință științifică 79810000-5 25000 Contract de valoare mică Trim III-IV
43 Lucrari de raparatie a sistemului de incalzire, racire 40000 Contract de valoare mică Trim III-IV
44 Servicii editoriale. Tiparul cărții  „Spiridon vangheli sau despre valorile copilăriei” 79810000-5 21000 Contract de valoare mică Trim III-IV
45 Componente hardware 40000 Contract de valoare mică Trim III-IV
46 Scanere 40000 Contract de valoare mică Trim III-IV
47 Computere 40000 Contract de valoare mică Trim III-IV
48 Rechizite de birou 40000 Contract de valoare mică Trim III-IV
49 Servicii editoriale de promovare a științei 79810000-5 15000 Contract de valoare mică Trim III-IV
50 Servicii editoriale 79810000-5 32000 Contract de valoare mică Trim III-IV
51 Servicii editoriale. Tiparul cărții „Managementul academic” 79810000-5 33250 Contract de valoare mică Trim III-IV
52 Servicii editoriale. Tiparul cărții „Baletul moldovenesc” 79810000-5 25000 Contract de valoare mică Trim III-IV
53 Construcții din PVC 22000 Contract de valoare mică Trim III-IV
54 Bunuri pentru WC 40000 Contract de valoare mică Trim III-IV
55 Broșuri, mape, agende 27750 Contract de valoare mică Trim III-IV
56 Lucrări de reparație a blocurilor sanitare 4545300-7 100000 Cererea Ofertelor de Prețuri Trim III-IV