PLANUL DE ACHIZIŢII PUBLICE PE ANUL 2021

Nr.
d/o
Expunerea obiectului de achiziţie Suma estimativă planificată Procedura de achiziţie aplicabilă Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică
1. Deservirea reglementată a Produsului Sistem de evidență contabilă 28800 Contract de valoare mică Trim I
2. Servicii de telecomunicatii 15600 Contract de valoare mică Trim I
3. Servicii poștale și curierat 90000 Contract de valoare mică Trim III
4. Servicii editoriale 306000 Negociere Trim IV
5. Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 30000 Contract de valoare mică Trim I
6. Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 75900 Contract de valoare mică Trim III
7. Procurarea pieselor de schimb 10000 Contracte de valoare mică Trim II
8. Servicii editoriale 184500 Contracte de valoare mică Trim III-IV