ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

Construcția Hotelului „Chișinău” (pe fundal, viitoarea Academie de Științe a RSS Moldovenești), 1959. Imagine foto publicată de Leonid Școlnâi.

1959