Planul de achiziții pe anul 2018

Nr.
d/o
Expunerea obiectului de achiziţie Suma estimativă planificată Procedura de achiziţie aplicabilă Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică
1. Servicii editoriale 318300 Contracte de valoare mică Trim I-IV
2. Servicii editoriale 477500 Negociere Trim III
3. Servicii informaționale 1527000 Negociere Trim I
4. Servicii comunale 670000 Contracte de valoare mică Trim I
5. Reparații curente 215000 Contracte de valoare mică Trim I-IV
6. Fonduri fixe (computere, echipament) 1434000 Licitație publică Trim III-IV
7. Mobilă 250000 Contracte de valoare mică Trim III-IV
8. Fond cărți 350000 Contracte de valoare mică Trim III-IV
9. Rechizite de birou și materiale de uz gospodăresc 410000 Contracte de valoare mică Trim I-IV