APARIȚIE EDITORIALĂ

294867456_3336817393252020_5491253152651068294_n

CAPCELEȘTII DESPRE CAPCELEȘTI

De curând, semnalam cu mare onoare și admirație publicului larg de cititori despre munca talentatului triumvirat academic Capcelea*. La o distanță proximă și încă cu emoții nestinse în urma parcurgerii cu un deosebit interes a paginilor de istorie locală, iată că revin, asemenea unui cronicar-bumerang, la punctul inițial, semnalând o nouă apariție editorială a aceleiași echipe de cercetători consacrați. La fel de laborios elaborată ca și lucrarea anterioară, monografia de față constituie o îmbinare armonioasă dintre rațiune (minte) și emoție (inimă).
Dacă narativul rațional ne developează niște cercetători științifici, care sfidează efectul Ringelmann** și ne propun abordări teoretice și metodologice interdisciplinare, bine documentate din perspectivă analitică, sintetică, atunci demersul emotiv este unul cu un nivel sporit de sensibilitate: este o (re)vedere din interior al propriului neam, Capcelea. Este o lucrare unică în spațiul românesc în mod general și în cel pruto-nistrean, în mod special.
Arhitectura textului se bazează pe fapte și evenimente istorice adunate meticulos din arhive, rapoarte statistice, memorii, documente publicate, surse orale, documentări la fața locului, surse iconografice. Un loc aparte este acordat literaturii științifice de specialitate care includ mai multe domenii: istorie, filosofie, pedagogie, geografie, sociologie etc.
Geografia demersului include conexiuni locale, regionale, naționale și transgresează țări, continente, oceane. Din perspectivă cronologică demersul științific include o perioadă de două veacuri. Se prezintă și Mica Patrie a neamului Capcelea, care își trage originea din satul Sculeni, județul Iași. În contextul unor cotituri istorice (ciumă, inundație, anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus) și a peregrinărilor, acest neam s-a extins în mai multe localități, parte din care a „roit” spre nord. Mica istorie a neamului este în conexiune directă cu marea istorie a spațiului nativ (flagele militare, imixtiuni militare, deportări, foamete, colectivizare, deznaționalizare).
Cartea de față ne prezintă povestea captivantă a unui neam care a lăsat amprente în diferite domenii: educație, știință, filosofie, ecologie, cultură, medicină, agricultură etc. Este un neam care știe să-și croiască drum sub soare prin muncă, talent, cumsecădenie, pietate religioasă.
Secretul neamului Capcelea este unul simplu ca formă, dar, nobil și profund ca și conținut, fiind descris cu lux de amănunte de însăși protagoniștii acestei dinastii. Rezumând biografia neamului Capcelea desprindem următoarele dimensiuni comportamentale ale acestuia.
Primo, cea mai mare școală a vieții acestora o reprezintă Academia celor Șapte ani de Acasă;
Secundo, moralitate;
Tertio, respect față de Istorie;
Quarto, atașament și credință Neamului;
Quinto, coabitare armonioasă cu natura, universul.
Cartea triumviratului Capcelea poate fi considerată un îndemn de a ne cunoaște pe noi, ca fii și fiice ale vetrei strămoșești, de a ne regăsi în mulțimea de popoare ale bătrânului continent european. Or, se știe bine, în perioada sovietică se punea accentul pe alte dimensiuni: istoria o formează masele. În realitate, această sintagmă reprezenta o formă abstractă de manipulare a maselor de către partidul-stat, intenționat promovată pentru a perturba cursul firesc identitar și de a-l contopi cu vidul informațional.
Demersul științific de față constituie un exemplu bun de urmat pentru mulți conaționali aflați într-o continuă derivă de identitate, criză morală, spirituală și profundă dezrădăcinare.
Dosarul neamului Capcelea inclus în lucrarea de față poate genera o platformă solidă pentru a crea și o autentică marcă heraldică a nobilului neam Capcelea.

Dr., conf. univ. Ion Valer XENOFONTOV

Note:
* Valeriu Capcelea, Victor Capcelea, Grigore Capcelea, Comuna Izvoare (Florești): istorie și actualitate, Chișinău, Prop-Mapix, 2021, 350 p.; Ion Valer Xenofontov, Comuna Izvoare, evocată de triumviratul academic Capcelea. În: Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, nr. 2 (61), 2021, pp. 169-170.
** Efectul Ringelmann (numit și lenea socială) constituie un fenomen al psihologiei de grup care demonstrează cum scade efortul investit într-o sarcină tratată ca o echipă.