CARTEA LUNII AUGUST

Dorina ONICA, Peisajul cultural rural dintre Prut și Nistru. Aspecte etnogeografice, București, Editura Etnologică, 2017, 213 p. ISBN 978-606-8830-23-0

 OPINII DESPRE LUCRARE:

 „Prin elaborarea acestui studiu, Republica Moldova, țară a satelor cu cel mai ridicat procent al populației rurale din Europa, are un valoros instrument științific pentru aprecierea fenomenelor contemporane care influențează favorabil și, de cele mai multe ori, nefavorabil, martorul identitar de importanță covârșitoare pentru un popor, tradițiile lui materiale și spirituale”.

Ion GHINOIU, dr., c.ș. I, secretar științific

Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, Academia Română

„Autoarea lucrării analizează complex atât aspectul material cât și spiritual al peisajului cultural rural, reliefând cele mai reprezentative componente prin care comunitatea s-a adaptat condițiilor naturale locale. Prezenta lucrare este o contribuție originală în literatura etnologică, punând în valoare coordonatele fundamentale ale spiritualității românești în cultura universală”.

Zina ȘOFRANSKY, dr. hab.

„Lucrarea are noutate științifică prin viziunea complexă aplicată asupra obiectului de studiu, perioada studiată, metodologia adecvat utilizată, prin conturarea unei  noi direcții de cercetare în mediul academic al Republicii Moldova. Este o lucrare racordată la prioritățile societății noastre, văzută din perspectiva umanității, a păstrării cadrului natural pentru îmbunătățirea calității vieții și, din aceste considerente, are valoare teoretică și practică”.

Varvara BUZILĂ, dr. conf. univ., secretar științific

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău

„În monografia elaborată cu mult antren de Dorina ONICA a fost pusă în valoare esența mirifică a spațialității rurale dintre Prut și Nistru. E dimensiunea autentică, înscrisă într-un demers științific, a ceea ce este cu adevărat valoros, care a rezistat și rezistă în timp”.

Ion Valer XENOFONTOV, dr.

Biblioteca Științifică (Institut) a Academiei de Științe a Moldovei

000

11

22