O expediție de cercetare a colaboratorilor Grădinii Botanice, 1949. Muzeul Științei al Academiei de Științe a Moldovei. Fond foto. Cota arhivistică: 0001000010