Un bloc al Bazei Moldovenești de Cercetări Ştiinţifice a AŞ a URSS, sfârșitul anilor 1940. Muzeul Științei al Academiei de Științe a Moldovei. Fond foto. Cota arhivistică: 00009

00009