UN CALEIDOSCOP AL MEMORIEI

De câțiva ani, Ion Valer Xenofontov, un iubitor de antichități, un evocator al trecutului și comentator al prezentului, căci – afirma Hegel în „Prelegerile de filosofie a istoriei” – chiar dacă scriem despre trecut tot din perspectiva „eternului prezent” o facem – ne propune un florilegiu de curiozități despre personalitățile, instituțiile, mănăstirile, satele, bisericile, cetățile, dar și despre anumite aspecte ale realităților sociale, economice, despre flora și fauna republicii noastre.

Se pare că modul de a aduna asemenea materiale într-o culegere este aleatoriu, supus unui capriciu de selectare care nu ține de un criteriu anume.

Un liant tematic există totuși, el ilustrând o logică, știută doar de autor, a interaconexiunea „secrete”, supusă unei rotiri caleidoscopice ale curiozităților. E metoda combinării și asocierii de tip puzzle, care ne vorbește și despre inventivitate și dispunere ludică a textelor.

Meritul de seamă al lui Ion Valer Xenofontov se revelează dincolo de această structurare liberă ce amintește de rubricile varia ale revistelor de altădată sau de colimatoarele de azi: el ne propune adevărate fire enciclopedice, solid documentate, deși având intenția de a ne dezvălui vreo „curiozitate”. Ele sunt purtătoare de memorie, de mărci identitare, de mărturii vii ale unui popor care are valori, personalități, un bogat patrimoniu cultural, concretizate în locașuri sfinte, în personalități ca atare – enciclopediști, academicieni, profesori, etnografi, istorici, sportivi.

Autorul ne ajută să-i cunoaștem, să-i scoatem din anonimat, să le conturăm mai bine contribuția, dar și să cunoaștem acel spiritus loci acel climat (vatră, patrie, loc heideggerian de constituire și ființare) în care au apărut și s-au format, s-au modelat, ducându-ne faima în întreaga lume.

Curiozitățile lui Ion Valer Xenofontov sunt adevărate revelații despre ce este/cine este în preajma noastră, despre ceea ce se întâmplă – dramatic sau tragic chiar – în lumea animalelor, despre fenomenele care ne marchează negativ, corupție, despre ce au reprezentativ valoric localitățile noastre.

Bogat ilustrată, scrisă cu antren (altfel nici s-ar putea, că-i vorba de curiozități), cartea lui Ion Valer Xenofontov ne procură o lectură intelectuală plăcută și instructivă

 Mihai CIMPOI, membru titular (academician) al Academiei de Științe a Moldovei,

membru de onoare al Academiei Române