MULT STIMATE DR. CONSTANTIN MANOLACHE!

Astăzi când Bunul Dumnezeu V-a învrednicit să ajungeţi la aniversarea de 60 de toamne, cu alese sentimente de prețuire Vă adresăm felicitările noastre și vă aducem urările noastre de sănătate trupească şi sufletească.

Sunteți binecunoscut ca un manager profesionist și destoinic, care muncește cu atașament pentru propășirea științei din Republica Moldova, pentru promovarea și realizarea proiectelor enciclopedice de anvergură, axate tangențial sau general pe istoria și cultura Bisericii noastre, cum ar fi „Republica Moldova. Ediție enciclopedică” și superbul volum apărut anul curent „Mănăstirile și schiturile Republicii Moldova”.

În această zi de sărbătoare ne rugăm Mântuitorului Hristos să Vă dăruiască și mai departe cu dragostea și mila Sa întru viață destoinică, nădăjduind să Vă vedem și în continuare la fel de vrednic și prezent în activitatea pe care o îndepliniți cu onoare deja mulți ani la rând.

Cu arhierești binecuvântări,

 

† VLADIMIR,

Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove