STIMATE DOMN CONSTANTIN MANOLACHE!

Există calităţi asupra cărora timpul nu are putere – datorie, profesionalism, responsabilitate, spirit de creație etc. Toate aceste calităţi se asociază cu Dumneavoastră, deoarece indiferent unde aţi activat, în spaţiul civil, academic sau militar, întotdeauna V-aţi condus de ele, considerându-le, pe bună dreptate, lucruri care trebuie să predomine în activitatea unui colectiv.

Cunoscându-Vă de mulţi ani, am reuşit să mă conving personal că, indiferent în ce colectiv aţi activat, aţi reuşit întotdeauna să mobilizaţi echipa pe care o conduceţi, subordonând-o cu profesionalism unui scop – de a atinge rezultatul scontat. Drept exemple elocvente pot servi lucrările voluminoase, de excepţie pentru Republica Moldova, pe care aţi reuşit să le elaboraţi şi editaţi cu discipolii Dumneavoastră atât în cadrul Ministerului Apărării, cât şi al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, dar şi în alte instituţii specializate din ţară.

Astăzi putem spune cu încredere că marcăm frumoasa aniversare de 60 de ani a unei persoane cu un suflet generos, al cărui ochi permanent iluminează bunăvoinţă şi respect.

Stimate domnule colonel Manolache!

În această frumoasă zi de toamnă, Vă doresc multă sănătate, pace și bunăstare, încredere în sine și speranță pentru un viitor decent și, desigur, iubire. Indiferent unde veţi activa, să rămâneţi un bărbat curajos, puternic, fiabil. Numai cu un asemenea set de calități familia Dumneavoastră va simți că este în siguranţă ca după un zid de piatră.

La mulţi ani!

Cu profund respect,

 

Vitalie Marinuţa,

Ministrul Apărării al Republicii Moldova