Membru corespondent al AȘM Elena ZUBCOV. Bibliografie

coperta Zubcova_2024_page-0001

La solemnitatea AȘM din 25 ianuarie 2023, consacrată consemnării unei prodigioase
activități științifice, didactice și manageriale pe parcursul a peste jumătate de secol,
desfășurată de către protagonista evenimentului doamna doctor habilitat Elena ZUBCOV, era
firesc, ca într-un anumit mod, să fie numărați bobocii, adică, fiind călăuziți de zicala „Ce-i
scris cu peniţa, nu se taie cu bărdiţa”, să fie făcut un bilanț privind munca de-o viață, văzând-
o adunată între copertele unei publicații pentru cei prezenți, dar mai ales pentru posteritate.
Această misiune de loc ușoară și-a luat-o Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan” și
într-un timp foarte restrâns a pregătit monografia biobibliografică „Membru corespondent al
Academiei de Științe a Moldovei Elena ZUBCOV. Bibliografie”, a cincea la număr, în seria
de carte „Personalități ale Universității de Stat din Moldova”, inaugurată în anul 2023.
Volumul a apărut grație: editorului dr. hab. Constantin MANOLACHE, responsabilului de
carte dr. Oleg BUJOR, bibliografei Janna NIKOLAEVA, redactorului tehnic și artistic
Valeriu OPREA și a subsemnatului, în calitate de alcătuitor și redactor.
Monografia se deschide cu un cuvânt-înainte semnat de rectorul Universității de Stat din
Moldova dr., prof. univ. Igor ȘAROV. O prezentare amplă a activității distinsei profesor universitar, reputată cercetătoare, manager în știință și expert internaţional în ecologie „Membru corespondent al AȘM Elena ZUBCOV – la vârsta marilor împliniri”, subscriu colegii de serviciu academicienii Laurenția Ungureanu și Ion Toderaș, secundați de doctorul în științe Lucia Bilețchi. CV alăturat întregește portretul științifico-didactic al doamnei E. Zubcov.
Partea întâi „Prezențe în mass-media” întrunește patru articole publicistice reprezentative,
apărute de-a lungul timpului, cu diferite ocazii: „Elena ZUBCOV între activitatea ştiinţifică,
de expertiză şi cea de stat” (acad. Valeriu CANȚER), „Proiectele de cercetare – examen de
competenţă şi profesionalism”, „Doamna care perseverează în ştiinţă şi în viaţă” și
„Piscicultura poate deveni o ramură de profit a economiei naționale” (autoare jurnalista
Tatiana ROTARU).

Partea a doua „Studii şi articole ştiinţifice” înserează cinci dintre cele mai semnificative
articole: „Ecological conditions of the lower Dniester and some indicators for assessment of
the hydropower impact” (Svitlana KOVALYSHYNA, Tatiana CHUZHEKOVA, Maria
GRANDOVA, Eduard ONISHCHENKO, Elena ZUBCOV, Volodymyr UKRAINSKYY,
Oleksandr GONCHAROV, Oxana MUNJIU, Mikhailo NABOKIN and Antoaneta ENE),
„Determination of some organochlorine pesticides in the waters of the Prut river” (Victor
CIORNEA, Anastasia IVANOVA, Elena ZUBCOV, Antoaneta ENE), „The dynamics of the
content and migration of trace metals in aquatic ecosystems of Moldova (Elena ZUBCOV,
Natalia ZUBCOV), „Assessment of copper and zinc levels in fish from freshwater osystems
of Moldova” (Elena ZUBCOV, Natalia ZUBCOV, Lucia BILETCHI, Antoaneta ENE) și
„Occurrence of pesticides, polychlorinated biphenyls (pcbs), and heavy metals in sediments
from the Dniester river, Moldova” (Yelena SAPOZHNIKOVA, Elena ZUBCOV, Natalia
ZUBCOV, Daniel SCHLENK). Ele caracterizează evoluția noii direcții de cercetare
interdisciplinară a biodiversității din Republica Molodva privind domeniile hidrobiologie,
ihtiologie, acvacultură și ecotoxicologie. În zoologie, domeniile hidrobiologie și ihtiologie, a
cercetat diversitatea, efectivul, biomasa, producția hidrobionţilor, inclusiv a ihtiofaunei, în
dependență de condițiile de trai. În zoologia aplicată, domeniul piscicultură, ramura
acvacultură, a elaborat procedee privind sporirea rezistenței peștilor la etapele ontogenezei
timpurii și a noilor tehnologii de reproducere și creștere a peștilor, inclusiv a speciilor noi
pentru Republica Moldova, cât și pentru sporirea bazei trofice în ecosistemele cu destinație
piscicolă. În ecologie-zoologie, domeniul ecotoxicologie, a cercetat rolul substanțelor
biologic active și a celor toxice asupra productivității și dezvoltării ihtiofaunei și
nevertebratelor acvatice; importanța organismelor acvatice în circuitul substanțelor chimice,
toleranța lor la diferiți poluanți și alți factori de mediu. Aceste rezultate au servit drept bază
științifică pentru omagiată spre a elabora regulamentele privind implementarea Legii Apelor
Republicii Moldova, care se referă la monitoringul ecosistemelor acvatice și criteriile de
apreciere a stării ecologice (HG nr.890 din 12.11.2013 și HG nr. 932 din 20.11.2013).
Partea a treia – bibliografia cuprinde peste 650 de titluri, compartimentate pe domenii: teze de
doctorat; monografii, studii, hărți; lucrări metodico-didactice, rapoarte; articole în culegeri şi
ediţii periodice; materiale la congrese, conferinţe; brevete de invenție; participări la expoziţii
de invenţii şi tehnologii noi; editor, redactor, membru al colegiilor de redacţie;
conducător/consultant ştiinţific al doctoranzilor; activități de popularizare a științei.
Volumul este adresat unui cerc larg de cititori, care manifestă interes față de problemele
mediului.

Liviu Mancuș, alcătuitor și redactor de carte