Dimitrie Cantemir văzut de aproape…

Print

Secția de editare a Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” a câștigat concursul Ministerului Culturii privind susținerea editării cărții naționale în 2023 pentru a edita lucrarea monografică „Dimitrie Cantemir văzut de aproape: (cu Zilnicul lui Ivan ILINSKII) autori acad. Andrei EȘANU și dr. Valentina EȘANU.
Datorită efortului intelectual și de redactare-machetare depus de echipa de creație compusă din editorul dr. hab., conf. univ. Constantin MANOLACHE, responsabilul de ediţie dr. Oleg BUJOR, recenzenții doctor habilitat în filosofie Gheorghe BOBÂNĂ, doctor habilitat în istorie Igor CERETEU și doctor în istorie Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC, redactorului literar Mihail ADAUGE, designului de copertă Vitalie ROȘCA, machetatoarei Natalia DOROGAN și redactorului tehnic Valeriu OPREA, și grație contribuţiei financiare a Ministerului Culturii, în conformitate cu decizia Comisiei de selecţie pentru editarea cărţii naţionale-adiția anului 2023, a văzut lumina tiparului într-o excelentă prezentare grafică lucrarea „Dimitrie CANTEMIR văzut de aproape”, care în concepția autorilor, se dorește a fi un omagiu adus Principelui învățat cu ocazia împlinirii în anul 2023 a 350 de ani de la naștere și 300 de ani de la moartea marelui gânditor și savant român Dimitrie CANTEMIR.
Volumul este împărțit în trei părți, prima cuprinzând repere biografice, care includ impresii ale unor contemporani despre Dimitrie CANTEMIR în Moldova, la Constantinopol și în Rusia.
Cea de a doua include un șir de materiale despre Ivan ILINSKII, secretarul principelui și zilnicul său Notationes quotidianae în limbile rusă și română cu facsimilul originalului, care reflectă evenimente din anii 1721-1730, în centrul atenției aflându-se fostul domn moldovean în timpul pregătirii și desfășurării Campaniei persane 1721-1723.
Partea a treia include facsimilul manuscrisului original „Иван Ильинский. Notationes quotidianae / Повсядневныя записки (1721-1730)”.
Volumul mai conține anexele „Prima biografie a lui Dimitrie CANTEMIR” (1726, alcătuitori Antioh CANTEMIR și Ivan ILINSKII) și „Dimitrie CANTEMIR pe drumurile Rusiei” (Schemă pentru anii 1711-1723), precum și numeroase informații despre persoanele din anturajul lui Dimitrie CANTEMIR și cele cu care a întreținut relații mai cu seamă în Rusia.
Cartea este destinată cititorului larg, elevilor, studenților, doctoranzilor, tuturor oamenilor de știință și cultură interesați de viața, activitatea și opera lui Dimitrie Cantemir.

Ion VÂRȚANU,
redactor în secția de profil a Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” a USM

Mihail ADAUGE,
cercetător științific