Profesor universitar Anatol PETRENCU. Biobibliografie

anatol petrencu coperta

În data de 24 mai 2024 a avut loc sesiunea ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie al Facultății de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, ediția a X-ea cu genericul „IN HONOREM Anatol PETRENCU la 70 de ani”.
Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan” s-a alăturat și a subscris în limita competențelor la aprecierile făcute în adresa omagiatului de către participanții la eveniment cu ocazia atingerii vârstei înțelepciunii și consemnării a peste 45 de ani de activitate didactică, științifică și managerială, precum și de manifestare în calitate de cetățean-tribun și blogger personal, formator de opinie, activist obștesc pe multiple planuri – calități demonstrate cu prisosință de către domnul doctor habilitat Anatol PETRENCU.
În legătură cu acest eveniment științific important, echipa de cercetare și creație a Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” alcătuită din: editor doctor habilitat Constantin MANOLACHE și responsabil de ediție doctor în economie Oleg BUJOR, bibliografi Janna NIKOLAEVA și Lidia ZASAVIȚCHI, redactori Ion VÂRȚANU, Valeriu OPREA, Maria NICHITENCIUC, Vitalie ȚURCANU, au pregătit pentru editare și în ajun a ieșit de sub tipar volumul „Profesor universitar Anatol PETRENCU. Biobibliografie.”, al șaptelea la număr în colecția de carte „Personalități ale Universității de Stat din Moldova”, lansată de Bibliotecă în 2022, la inițiativa domnului profesor universitar, rector al Universității de Stat din Moldova Igor ȘAROV. Astăzi punem în circulație acest demers științifico-bibliografic și editorial-poligrafic.
Conform algoritmului deja stabilit, lucrarea enciclopedică este structurată în 3 părți, tradițional fiind anticipată de un cuvînt înainte, o prezentare amplă a activității protagonistului și un fișier biografic standardizat „Curriculum vitae”.

Partea I „Prezențe în mass-media”, reflectă 5 interviuri, realizate la solicitarea jurnaliștilor Ilie GULCA, Ion GAIDĂU; Valeriu VASILICĂ, Agenția de presă IPN, Liliana CONDRATICOVA, având ca teme majore opinia savantului referitor la: unirea Basarabiei cu România, destrămarea URSS, evoluția Republicii Molodva în anii 1992-2022, starea actuală a Republicii Molodva, dar și alte subiecte tangențiale discuțiilor înfiripate.
Partea a II înserează o serie dintre cele mai reprezentative studii, articole ştiinţifice și opinii ale autorului. Parcurgându-le, cititorul va intra în laboratorul de creație și îl v-a surprinde pe domnul doctor habilitat Anatol PETRENCU cercetând izvoarele, ce exprimă adevărul unei game largi de subiecte de istorie contemporană: istoriografia și istoria recentă a Republicii Moldova; Basarabia în anii celui de-al Doilea Război Mondial (1939-1949); teroarea stalinistă și deportările în Basarabia; problema identitară în Republica Moldova; culte; relațiile moldo-ruse; războiul de cotropire purtat de Federația Rusă în Ucraina ș.a.
Pentru a suscita interesul față de lucrare, au fost date și câteva nume, care l-au preocupat în ultima perioadă pe savant: Alexandru MARGHILOMAN și Unirea Basarabiei cu România; Nicolae TITULESCU și Tratatul privind recunoașterea suveranității României asupra Basarabiei; Alexei MATEEVICI – apărător al țărănimii basarabene; Pantelimon HALIPPA și revista „Viața Basarabiei” (1932-1944); Alexei ȘCIUSEV și restabilirea Chișinăului; un set din 9 articole și luări de opinie privind Rusia în războiul agresiv împotriva Ucrainei și războiul hibrid dus de Rusia împotriva Republicii Molodva.
La pregătirea volumului, pentru prima dată bibliografia muncii intelectuale și de creație a fost perfectată în conformitate cu standardele UE. Dat fiind activitatea protagonistului foarte prodigioasă și pe multiple planuri, au fost contabilizate peste 3000 de titluri.
De aceea, în Partea a III, a fost integrată doar o bibliografie selectivă, compartimentată pe domeniile: teze de doctorat; monografii; prelegeri universitare, manuale, lucrări metodico-didactice; articole în ediţii periodice; conducător/consultant ştiinţific al doctoranzilor; referent oficial; personalia.
Referințele bibliografice, pregătite pentru tipar și rămase în afara publicației de față, peste 2500 titluri, vor fi editate într-un volum aparte.
Lucrarea enciclopedică este adresată cadrelor didactice, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor, studenților, elevilor, precum și unui cerc mai larg de cititori, interesați de istoria contemporană a românilor și a celei universale.
Stimate domnule profesor, doctor habilitat Anatol PETRENCU, primiți din partea Bibliotecii Științifică (Institut) „Andrei Lupan” exemplarul semnal al biobibliografiei Dumneavoastră. Să ne trăiți încă mulți ani binecuvântați de Dumnezeu, să aveți parte de forțe intelectuale suficiente pentru a face noi descoperiri în munca de cercetare și de a pregăti inovativ încă multe generații de istorici.

Aliona BUJOR, Dan ADAUGE, Maria NICHITENCIUC
cercetători științifici