COLECȚIA „BIOBIBLIOGRAFIE”

Academician Boris Gaina : Biobibliografie / Ministerul Educației și Cercetării, Biblioteca Ştiințifică (Institut) „Andrei Lupan” ; editor: Constantin Manolache ; coordonator: Ion Valer Xenofontov; responsabil de ediție: Lidia Prisac ; bibliografie: Raisa Vasilache. – Chişinău : Biblioteca Ştiințifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2022 (Continental Grup). – 183 p. : fig., fot., tab. ISBN 978-9975-62-461-9.

Lucrarea este editată cu ocazia jubileului de 75 ani a academicianului Boris Gaina, savant notoriu apreciat în țară și peste hotare pentru realizări în domeniile oenologie și uvologie, managementul științei. În anul 1993 ilustrul cercetător științific a fost desemnat Personalitatea Anului în domeniul oenologiei de către Marele Juriu din Paris. Bibliografia savantului însumează circa 900 de titluri științifice, inclusiv 29 de monografii (autor și coautor, din care trei cu coautori savanți din Franța), 66 de brevete de invenţii, 35 de mărci de vinuri, 17 acte normative, 5 tehnologii noi de transfer tehnologic. A pregătit nouă doctori în științe tehnice și un doctor habilitat.
Volumul prezintă anumite aspecte din activitatea științifică, didactică, managerială, publică, civică și este adresat cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor și studenților.

boris gaina coperta

Cartea poate fi accesată (open access) la următorul link:

acad boris gaina_internet