COLECȚIA „IN HONOREM”

În oglinda istoriei: de la medieval la contemporan : In honorem profesor Valentin Tomuleţ / Universitatea de Stat din Moldova, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”; editor: Constantin Manolache ; coordonator: Liliana Rotaru ; responsabil de ediție: Cristina Gherasim. – Chişinău : Biblioteca Științifică (Institut) “Andrei Lupan”, 2022 (Continental Grup). – 768 p. : il., n. muz., tab. Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. ISBN 978-9975-62-465-7.

Valentin Tomulet coperta

Cartea poate fi accesată (open access) la următorul link:
Valentin Tomulet tipar