RASS MOLDOVENEASCĂ ÎN IMAGINI

Vinieta cu absolvenții Institutului Pedagogic Moldovenesc din Tiraspol, 1933. Arhiva Științifică Centrală a Academiei de Științe a Moldovei

00000005A