INIMA LUI ALEXE RĂU (FILOSOFUL SCRISULUI)

 Doctorul în filosofie (2010) Alexe Rău (1953–2015), bibliolog, poet, eseist, publicist, filosof al culturii, directorul general al Bibliotecii Naționale a Moldovei (1992–2015), a fost o personalitate de o vastă cultură enciclopedică. Este autorul a circa 200 de studii, articole, eseuri, publicate în culegeri şi ediţii periodice din Republica Moldova, România, Rusia, Iugoslavia, SUA, Franţa, Austria ș.a. Într-o discuție privată, avută cu noi în anul 2013, atunci când ne consulta la Institutul de Studii Enciclopedice al Academiei de Științe a Moldovei, ne-a informat că la un moment și-a dat seamă că semnătura sa de olografie se aseamănă izbitor cu o inimă. Într-adevăr, Al. Rău, preocupat de filosofia scrisului, căreia i-a consacrat și o lucrare de doctorat[1], nu putea să treacă cu vederea și metafizica propriului scris. Mare i-a fost mirarea să constate că scrisul său avea să-i transmită un mesaj codificat de premoniție, deoarece  Alexe Rău avea să constate în timp că era cardiac. Semnătura sa poate fi vizualizată până în prezent pe numeroase diplome acordate laureaților Salonului Internațional de Carte, concurs pe care l-a inițiat și patronat până la sfârșitul vieții.

[1]Alexe Rău, Scrisul ca expresie a conştiinţei şi cale de cunoaştere a fiinţării. Teză de doctor în filosofie. Specialitatea : 09.00.01 – Ontologie şi gnoseologie / cond. şt.: dr. hab., prof. univ. Pavel Vizir, Chişinău, 2010. 180 p.

Ion Valer Xenofontov, doctor în istorie

Rau

Semnătura în formă de inimă a dr. Alexe Rău. Sursă: Arhiva curentă a Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” a Academiei de Științe a Moldovei