PRIMA CARTE DIN COLECŢIA „ISTORIA ŞTIINŢEI”

Prima lucrare din colecţia „Istoria ştiinţei” (coordonator al seriei „Ştiinţe socio-umanistice” – membrul corespondent Demir Dragnev) – Comisia Gubernială Ştiinţifi că a Arhivelor din Basarabia (sfârşitul sec. XIX – începutul sec. XX) – este semnată de cunoscutul istoric Ion Jarcuţchi.

Print

Coordonatorii colecţiei „Istoria ştiinţei”:
Mircea BOLOGA, academician
Maria DUCA, membru corespondent
Demir DRAGNEV, membru corespondent
Recenzenţi: 
Andrei EŞANU, academician
Demir DRAGNEV, membru corespondent