DICȚIONARUL BIOGRAFIC „FIZICIENI ILUȘTRI”

Mihai Marinciuc

Print

Responsabil de ediție: Constantin MANOLACHE, doctor, conferențiar  universitar
Recenzenţi:
Anatol CASIAN, doctor habilitat, profesor universitar,  şef de catedră, Universitatea Tehnică a Moldovei
Dan-Alexandru IORDACHE, doctor, profesor universitar, Universitatea „Politehnica”, Bucureşti
Mihai VLADIMIR, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Redactor ştiinţific: Florea ULIU, doctor, profesor universitar, Universitatea din Craiova
Redactori:
Mihai PAPUC
Vitalie ȚURCANU
Mihai ADAUGE
Lector: Elena VARZARI, doctor, conferențiar universitar
Traducere rezumat în limba engleză: Tamara MATEI, doctor, conferențiar  universitar
Concepție grafică şi machetare:
Valeriu OPREA
Natalia NÎȘ
Coperta: Vitalie POGOLȘA

Dicționarul biografic „Fizicieni iluștri” in format (pdf)