SÂNGEREI: OAMENI, ISTORIE, SPIRITUALITATE

Responsabil de ediţie: dr. Constantin MANOLACHE

Recenzenţi:
m. c. Maria DUCA
m. c. Demir DRAGNEV
dr. Ion JARCUŢCHI

Autori:
Anatol EREMIA, doctor habilitat în filologie
Vitalie CIOBANU, doctor în istorie
Alexandru FURTUNĂ, doctor în istorie
Viorica RĂILEANU, doctor în filologie
Albina DUMBRĂVEANU, doctor în filologie
Vasile PAVEL, doctor habilitat în filologie
Nicolae BĂIEŞU, doctor habilitat în filologie
Dinu POŞTARENCU, doctor în istorie

_Sangerei_cover11

Cuprins în format (pdf)