LANSAREA VOLUMULUI ENCICLOPEDIC „SÂNGEREI: OAMENI, ISTORIE, SPIRITUALITATE”

La 6 mai 2012, Institutul de Studii Enciclopedice a lansat volumul enciclopedic „Sângerei: oameni, istorie, spiritualitate” în orașul Sângerei, de hramul localității. Cartea a fost prezentată de acad. Gheorghe Duca și poetul Ion Hadârcă, coordonatori și redactori științifici; m. cor. Demir Dragnev, recenzent ș.a. La eveniment au participat administrația orașului și raionului, profesori, oameni de cultură, personalități vestite din raionul Sângerei, reprezentanți ai corpului diplomatic.

 

 

 

 

 

 În volumul enciclopedic „Sângerei: oameni, istorie, spiritualitate”, elaborat de un colectiv de autori de la Academia de Științe a Moldovei, sunt prezentate cadrul geografic, evoluția istorică, culturală și economică, personalitățile notabile ale zonei respective. Oamenii şi faptele lor, momentele principale din viaţa materială şi spirituală a populaţiei, modul ei de viaţă, ocupaţiile, obiceiurile, tradiţiile, perioadele şi etapele de dezvoltare a localităţilor, evenimentele şi întâmplările prin care au trecut comunităţile rurale şi urbane – toate şi-au găsit reflectare în această lucrare. Pentru a le pune în lumină, autorii cărţii au cercetat multiple surse documentare şi materiale de arhivă, precum şi principalele studii de specialitate.

Capitolul „Cadrul geografic și istoric” tratează probleme de ansamblu asupra zonei, examinează probleme şi aspecte privind cadrul geografic, istoric, social şi cultural al spaţiului cercetat.

Capitolul „Mărturii ale vieții culturale și spirituale” identifică valorile materiale și spirituale ale locuitorilor din acest spațiu.

Așa cum estima un filosof antic, pentru om nimic nu este mai interesant decât omul, de aceea nu-i întâmplător faptul că autorii au luat în considerație elaborarea compartimentului  „Personalități”.

În compartimentul „Localități” se identifică habitatul, reperele istorice și mențiunile documentare despre așezare, evoluția demografică, socială, economică etc.

Lucrarea include anexe privind eroii muncii și deputații din primul parlament al Republicii Moldova.

Foto: Eugenia Tofan