00109Petru Soltan, directorul Institutului de Cercetări Științifice în domeniul Planificării, 1983. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00109

SOLTAN, Petru (29 iunie 1931, s. Coşniţa, azi r-nul Dubăsari – 15 iulie 2016) – matematician, domeniul ştiinţific: geometrie, topologie, matematică aplicată. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1971), profesor universitar (1973). Membru corespondent (1972) şi membru titular (1992) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.