Academia de Științe a lansat I volum „Enciclopedia Moldovei”

Academia de Științe a Moldovei a lansat Volumul I al Proiectului științifico-enciclopedic „Enciclopedia Moldovei” în 10 volume. Președinte al Consiliului științific este acad. Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe a Moldovei.

Evenimentul de lansare a avut loc, la 20 ianuarie 2017, la Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan” (Institut) a AȘM, la care au fost prezenți autori, consultanți, referenți, reprezentanți ai mediului academic, universitar, uniunilor de creație, dar și toți doritorii (galerie foto).

Рисунок1

Coordonatorul Secţiei ştiinţe umanistice şi arte a AȘM, dr. hab., prof.  Victor Ţvircun, a subliniat în debutul evenimentului că Enciclopedia Moldovei este un studiu de unicat, în primul rând, pentru că reflectă trecutul, vorbește de prezent și este îndreptat spre viitor, conjugând în cea mai mare parte activitatea și priceperea celor mai renumiți academicieni, savanți din țara noastră, dar și de peste hotare. Profesorul  a exprimat sincere felicitări, în primul rând, celor care au conceput această idee, implicit conducerii AȘM, în persoana acad. Gheorghe Duca, Institutului de Studii Enciclopedice, actualmente, reorganizat Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan” (Institut) a AȘM, sub conducerea neobositului dr.hab., Constantin Manolache, directorul instituției, care, cu echipa sa de temerari, dar și cu suportul valoros al autorilor au muncit asupra celor mai importante evenimente, date, fapte, nume, care duc faima țării și a științei din Republica Moldova.

Volumul a fost prezentat de editorul volumului, dr.hab., conf. univ. Constantin Manolache, directorul Bibliotecii Științifice Centrale „A. Lupan” (Institut) a AȘM. Înainte de a trece la prezentarea propriu-zisă, editorul a ținut să specifice că proiectul Proiectului științifico-enciclopedic „Enciclopedia Moldovei” în 10 volume a fost inițiat, tutelat, organizat și coordonat de către președintele AȘM, acad. Gheorghe Ducă, căruia i-a exprimat mulțumiri pentru implicare și susținere. „După anunțarea proiectului, practic, am început de la zero. Pentru a realiza aceasta lucrare fundamentală instituția de cercetare a pus la temelie o nouă abordare în cercetare, care constă în actualizarea cadrului conceptual de ideologizare a conținuturilor, reevaluare a unor spații falsificate sau tabuizare, precum fapte, evenimente, personalități istorice și din viața publică, oameni de știință și artă, lucrări literare și artistice, contribuții științifice naționale și universale”, a subliniat directorul Manolache.

Editorul a precizat că proiectul științific Enciclopedia Moldovei este atât de vast și imens, încât s-a impus o strategie complexă de cercetare. Concomitent cu volumul marilor enciclopedii, urmează să fie realizate studii enciclopedice pe domenii, care să fie premergătoare și pregătitoare Enciclopediei Moldovei. Până în prezent, a văzut deja lumina tiparului un șir de studii enciclopedice tematice valoroase, menționând doar câteva din ele: „Republica Moldova” (Enciclopedie); „Simbolurile Naționale ale Republicii Moldova”; „Moneda în Republica Moldova”; „Mănăstiri și schituri din Republica Moldova”; „Dicționar poliglot de Chimie Ecologică”; „Chimie mica enciclopedie”; „Sângerei, oameni, istorie spiritualitate”; „Opera moldovenească; Baletul Moldovenesc”; „Sport Mica Enciclopedie”. Totodată, directorul a subliniat că, colecția care astăzi numără 17 titluri biobibliografie, dar și multe alte cercetări au „desțelenit” din punctul de vedere al cercetării enciclopedice mai multe domenii, fiind acumulat material în volum suficient pentru demararea proiectului în toată amploarea sa.

Volumul I al Enciclopediei Moldovei începe cu prezentarea informației, prin înșiruirea în ordinea alfabetică a noțiunilor și cuprinde cca 5000 de termeni, de la A prima literă a alfabetului latin și alte litere până la cuvântul Basarabia.Lucrarea este un studiu veritabil cu orientare în științele umaniste și arte, sociale și economice, naturale și exacte, inginerești și tehnologice, medicale și agricole. Ea prezintă într-o formulă sintetizată cunoștințele în sferele creației și a cunoașterii artistice.

În contextul apariției și realizării cu succes a primului volum, directorul Manolache a adus sincere mulțumiri tuturor celor care și-au adus contribuția la editarea și elaborarea acestuia, în primul rând, colegiului științifico-redacțional al volumului, președintelui acestui colegiu, acad. Gheorghe Duca, vicepreședintelui colegiului acad. Teodor Furdui, celor 30 de membri ai colegiului, tuturor academicienilor, membrilor corespondenți, dr. habilitați, celor peste 250 de autori, consultanților și recenzenților, redactorilor științifici. Într-un mod aparte a ținut să mulțumească specialiștilor din cadrul Centrului de Cercetări Enciclopedice care este condus cu măiestrie de către dr. Didina Țăruș, precum și întregului colectiv al instituției. Cu titlul de informație, directorul a menționat că ediția va avea un tiraj de 2500 de exemplare și vi fi distribuit gratis în toate bibliotecile publice din Republica Moldova.

„Suntem prezenți la un eveniment de excepție pentru Academia de Științe a Moldovei, pentru știința, cultura țării și pentru țară, în general”, a menționat în luarea sa de cuvânt acad. Teodor Furdui, vicepreședinte al colegiului științific al ediției. Academicianul a apreciat implicarea și responsabilitatea colectivului de autori, a savanților care cunosc în profunzime domniile, care și-au dat concursul la elaborarea unei lucrări complexe, de anvergură, iar faptul că Bibliotecă Științifică Centrală (Institut) și-a asumat această responsabilitate, mărturisește despre nivelul înalt de pregătire în diferite domenii. Adresând felicitări tuturor celor implicați în acest proiect, acad. Furdui a remarcat că aceasta este o activitate care face cinste generației contemporane, oamenilor de știință și de cultură.

Citind toate domeniile din acest volum, acad. Mihai Cimpoi s-a convins că Enciclopedia corespunde criteriului de universalitate. „Este într-adevăr acel concept de complexitate, nu s-a mers pe regionalism și pe localizare, pe domeniile noastre, pe sfera noastră moldovenească, dar s-a mers pe o cuprindere foarte largă și aceasta este un mare plus”. Mai mult, academicianul a remarcat că limba în care este scrisă lucrarea este una riguroasă, literară, corectă, au lucrat savanți, oamenii de știință care cunosc bine domeniul și terminologia.

„Participăm la o întâlnire de suflet și pentru suflet, este o prelungire a frumoaselor sărbători de iarnă, la care enciclopediștii noștri vin cu un cadou frumos și prețios”, a menționat unul din fondatorii școlii fizicienilor din Republica Moldova, acad. Mircea Bologa. Academicianul a mai precizat că aceasta este nu numai o ediție enciclopedică, ci însăși enciclopedia, este rodul muncii celor care au muncit tenace și merită tot respectul. Este o îngemănare a trecutului și prezentului în numele viitorului, este o promovare reușită a imaginii țării. Savantul a dorit ca fiecare volum
să fie așteptat, iar autorii și cei care au pus umărul la realizarea acestui proiect complex să se bucure de aprecierile binemeritate.

Primul pas este deja făcut, a spus acad. Alexandru Roșca, nu rămâne decât să dorească în continuare succese colectivului, conducerii Academiei pentru a parcurge restul distanței, în speranța că acest volum și cele care vor urma să dăinuie neclintit în timp și să servească drept sursă științifică, bază educativă pentru generația de astăzi și cele care vor urma.

Enciclopedia Moldovei care apare astăzi și care, prin esență, este rezultatul unei munci academice este un compendiu lexicografic prin care se sistematizează cunoștințele, cunoștințele umane. Lucrarea este o adevărată operă, avea să sublinieze în intervenția sa acad. Grigore Belostecinic, rector ASEM, președintele Consiliului Rectorilor din RM. A felicitat echipa care și-a adus partea sa de obol destul de semnificativă la apariția acestui prim volum, apreciind munca migăloasă, dar și creativă depusă, care va fi de un real folos pentru comunitatea noastră.

Cuvinte de apreciere a exprimat și m.c.DemirDragnev, unul din autorii și temerarii ediției, care a specificat că Enciclopedia de astăzi se deosebește radical de ceea care a fost cândva, atunci enciclopedia fiind o editură, acum este o instituție științifică. Totodată, savantul a apreciat capacitățile directorului Constantin Manolache care a știut să unească în jurul său o echipă de oameni care pot să colaboreze și să se completează reciproc, să facă lucruri mari și de valoare.

M.c. Mariana Șlapaca exprimat certitudinea că prezentul volum constituie un proiect foarte reușit și de durată. Este unul foarte viu și dinamic. Dr.hab. Șlapac a apreciat faptul că în colectivul de autori au fost adunate cele mai strălucite personalități din lumea savantă din Republica Moldova și asta grație directorul Constantin Manolache care a ținut uniți o mână de oameni entuziaști, cărora le străluceau ochii și erau gata să lucreze uneori și 24 de ore.

Desigur că acest volum va fi obiectul mândriri naționale, a declarat Vlad Pohilă, redactorul ediției. Făcând o revizie a acestui volum, lingvistul a menționat că poate spune cu toată certitudinea că acesta corespunde standardelor europene. Redactorul a ținut să-i exprime recunoștința dl Manolache pentru că l-a atras în această activitate. A lucrat cu pasiune, cu drag, convins fiind că va fi o carte așteptată și utilă. Reiterând ideea mândriei naționale, dr.hab. Vasile Bahnaru, directorul Institutului de Filologie a spus că noi suntem a patra țară din Europa care am avut enciclopedia proprie. „Eu aș zice că Enciclopedia este cartea de vizită a Republicii Moldova”, a  conchis filologul. Gândul directorului Bahnaru a fost continuat de dr.hab. Valeriu Dulgheru, care a subliniat că o enciclopedie este cartea de vizită a unui neam. A exprimat doleanța că ar fi bine ca în cele 10 volume să fie incluse mai multe personalități pe care, din păcate, nu le cunoaștem.

Potrivit autorilor, volumul se încadrează în perimetrul enciclopediilor universale.

Eugenia Tofan,

Centrul Media al AȘM

 

Sursă: http://asm.md/?go=noutati_detalii&n=7760&new_language=0