CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ „REPUBLICA MOLDOVA: 25 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ”

La 8 septembrie 2016, cu începere de la ora 10:00, p3067_membla Academia de Științe a Moldovei (Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1), va avea loc Conferința Științifică Internațională „Republica Moldova: 25 de ani de independență”. 

La lucrările forului științific internațional sunt invitați membrii AȘM, reprezentanți ai Președinției, Parlamentului, Executivului, misiunilor diplomatice acreditate la Chișinău, instituțiilor de cercetare și universitare din țară și de peste hotare, inclusiv România, SUA, Ucraina, Georgia,  Azerbaidjan, organizațiilor neguvernamentale.
PROGRAM
Cuvânt de deschidere:
Gheorghe DUCA, academician, președinte al Academiei de Științe a Moldovei
Cuvânt de salut:
Marian LUPU, doctor în științe economice, ex-președinte al Parlamentului Republicii Moldova, deputat
Asaf HAJIYEV, academician al Academiei Naționale de Științe din Azerbaidjan, secretar general al Adunării Parlamentare a Organizației Cooperării Economice a Mării Negre
Urzsula PALLASZ, șef al Secției Politice și Economice a Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova
Isaac BERSUKER, profesor universitar la Universitatea din Texas, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei
Lucrările Conferinței vor fi organizate în două sesiuni.
În cadrul evenimentului va fi inaugurată o Expoziție tematică de carte.
 
La finele întrunirii va fi prezentată Rezoluția Conferinței.
 
 
La eveniment sunt invitați reprezentanții mass-media.
Eugenia Tofan,
Centrul Media al AȘM
Sursa: www.asm.md