MANIFESTAREA ŞTIINŢIFICĂ DE REZONANŢĂ LA BIBLIOTECA ACADEMIEI DE ŞTIINŢE

O manifestare ştiinţifică de rezonanţă naţională şi internaţională a avut loc, în perioada 11–13 septembrie 2015, la Academia de Ştiinţe a Moldovei. Este vorba de ediţia a IV-a a Simpozionului Internaţional „Cercetări în domeniul istoriei ştiinţei. Aspecte interdisciplinare” şi evenimentul asociat Central and Eastern European LUMEN Conference: New Approaches in Social and Humanistic Sciences: LUMEN NASHS 2015.

Evenimentul a fost organizat de Instituţia Publică Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în comun cu Asociaţia LUMEN, Centrul de Conferinţe LUMEN şi Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN.p2769_memb

La eveniment s-au înscris 180 de participanţi cu 125 de lucrări – prezentări de tip oral, poster sau virtual şi 260 de autori afiliaţi la universităţi, centre şi institute de cercetare din ţări, precum Hong-Hong, Marea Britanie, Turcia, Spania, Albania, Rusia, Republica Moldova, Olanda, România, Taiwan, Macedonia, Peru, SUA, Thailanda, China, Mexic, Portugalia şi Ucraina.

Deschiderea oficială a manifestării internaţionale a avut loc la 12 septembrie, la Bibliotecă Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” (Institut) a AŞM, în prezenţa directorului instituţiei, conf. univ. dr. Constantin Manolache şi a preşedintelui Asociaţiei LUMEN din Iaşi şi Centrului de Cercetări Socio-Umane, Antonio Sandu, profesor universitar, doctor la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava.

„Conferinţa de astăzi este un rezultat al activităţii noastre de mai mult timp cu colegii din Iaşi, iar organizarea acestui eveniment de rezonanţă se datorează în cea mai mare parte, colegului Antonio Sandu, căruia îi exprim mulţumiri”, a menţionat în deschiderea evenimentului dr. Constantin Manolache, gazda manifestării ştiinţifice. Directorul instituţiei gazdă a transmis un mesaj de salut din partea preşedintelui Academiei de Ştiinţe, acad. Gheorghe Duca şi a dorit succes lucrărilor forului.

La rândul său, profesorul universitar, doctor Antonio Sandu, preşedintele Asociaţiei LUMEN şi Centrului de Cercetări Socio-Umane, care a şi moderat evenimentul, a remarcat privilegiu pentru Domnia Sa, dar şi pentru Centrul de Cercetări Umane LUMEN de a fi alături la prima Conferinţă Central şi Est-europeană LUMEN, în domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste aplicate, care se desfăşoară la Chişinău. „Suntem onoraţi să ne deschidem şi către spaţiul central şi est-european şi am început nu întâmplător cu Republica Moldova”, a subliniat prof. Antonio Sandu, specificând că problemele din spaţiul respectiv (Romania, Ungaria, Polonia) sunt transferate şi foarte prezente în ţările respective, adică, în cele din spaţiul ex-sovietic, dar care acum sunt în curs de aderare europeană şi aceste probleme sociale, de mentalitate, de acces la noutate, constituie principala preocupare a Conferinţei, mai exact, cum cetăţenii din Europa de Est receptează aceste schimbări din paradigma socială.

Domeniul de interes al prof. Antonio Sandu a vizat etica aplicată, Domnia Sa conferenţiind în secţiunea dedicată eticii în societatea actuală – transformările eticii legate de corupţie, dezvoltarea economiei, ştiinţelor juridice etc. În cadrul altei secţiuni importante privind componenta de filozofie politică, a intervenit conferenţiar universitar doctor, Iulian Chifu, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (România), care a prezentat unele scenarii de perspectivă imediată-medie şi de durată lungă referitoare la evoluţia sociopolitică din Ucraina.

În comunicarea sa ştiinţifică, dr. hab. prof. univ. Veaceslav Manolachi, rectorul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a menţionat că sportul de performanţă, conceptul valoric al olimpismului şi mişcării olimpice poate asigura o armonie în dinamica unei societăţii sănătoase şi inteligente. Dr. conf. univ. Constantin Manolache, gazda evenimentului, s-a referit la un eveniment recurent, cel al componentei securităţii naţionale în Basarabia interbelică (1918–1940), iar dr. Ion Xenofontov, de la Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” (Institut), a comunicat despre activitatea ştiinţifico-editorială a „Enciclopediei Sovietice Moldoveneşti”.

Timp de două zile, cercetători şi-au expus propria viziune asupra transformărilor pe care Europa Centrală şi de Est le-a suferit. Organizatorii şi-au propus ca manifestarea ştiinţifică să fie una de mare amploare prin implicarea atât a Academiei de Ştiinţe, cât şi a universităţilor, dorind ca acest spirit al ştiinţificităţii să domnească în cadrul Conferinţei şi să fie o adevărată sărbătoare a cercetării în ţările prezente.

Asociaţia LUMEN a prezentat publicului larg recentele apariţii editoriale, unele înalt apreciate cu premii, citări în reviste ştiinţifice cu factor de impact etc. Participanţilor la conferinţă le-au fost oferite în dar cărţi şi reviste ştiinţifice. Totodată, Editura LUMEN, aflată în topul primelor 30 de edituri din România, a prezentat recenta apariţie editorială a dr. Ion Xenofontov, Complexul monahal Japca. Istorie şi spiritualitate (Iaşi, LUMEN, 2015, 487 p.).

Evenimentul ştiinţific are un caracter multidisciplinar, al cărui obiectiv general este promovarea excelenţei ştiinţifice, susţinând cercetările ştiinţifice originale în domeniul ştiinţelor socio-umaniste, în Europa Centrală şi de Răsărit, având Republica Moldova ca punct de convergenţă.

Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM