VOLUMUL „CHIMIE. MICA ENCICLOPEDIE”, AUTOR DUMITRU BATÎR, MENŢIONAT CU DIPLOMA MINISTERULUI EDUCAŢIEI

In cadrul Salonului Internaţional de Carte, Ediţia a XXIV-a, volumul „Chimie. Mica enciclopedie”, autor Dumitru Batîr, sub redacţia ştiinţifică a academicianului Gheorghe Duca, a fost menţionat cu Diploma Ministerului Educaţiei. Volumul a apărut la Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (anterior, Institutul de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei).

IMG

Potrivit directorului Bibliotecii, dr. Constantin Manolache, care a şi prefaţat lucrarea, aceasta se adresează tineretului studios (elevi, studenţi, masteranzi, doctoranzi) care vrea să se implice în cercetare şi caută să-şi lărgească orizontul cunoaşterii, dar şi unui cerc mai larg de doritori de a se familiariza cu noţiunile de bază din domeniul chimiei. Indiscutabil, nu au putut fi cuprinşi toţi termenii şi noţiunile din domeniul chimiei, scopul enciclopediei fiind însă incitarea pasiunii pentru chimie în rândul tinerilor, de care depinde viitorul ştiinţei în general şi a chimiei, în special.

De menţionat şi faptul că volumul „Chimie. Mică enciclopedie” este ultima lucrare a ilustrului savant chimist Dumitru Batâr (01.04.1927–06.11.2014), o personalitate distinctă în peisajul ştiinţific contemporan, afirmată prin multilateralitatea preocupărilor şi diversitatea domeniilor la care şi-a adus contribuţia: cercetător chimist de notorietate, profesor universitar înalt apreciat, cronicar fidel al evoluţiei ştiinţei şi culturii în Republica Moldova, creator al terminologiei şi nomenclaturii în chimie, cetăţean angajat plenar în viaţa publică, om al datoriei împlinite.

Redactorul ştiinţific al volumului, acad. Gheorghe Duca a menţionat că „Chimie. Mică enciclopedie” constituie o biografie ştiinţifică a chimiei şi întruchiparea palmaresului cognitiv al distinsului savant şi profesor Dumitru Batîr.

Amintim, că în cadrul ediţiilor anterioare ale Salonului Internaţional de Carte,  instituţiei i-au fost acordate mai multe premii, inclusiv: Premiul „Cartea Anului 2011” pentru volumul enciclopedic „Simbolurile naţionale ale Republicii Moldova”; Premiul „Cartea Anului 2012” a fost acordat pentru „Dicţionarul poliglot de chimie ecologică”, o lucrare ştiinţifică de referinţă, semnată de academicianul Gheorghe Duca; Marele Premiu „Coresi” (2012) i-a revenit volumului enciclopedic „Republica Moldova” – prima lucrare complexa despre Republica Moldova, care pune începutul noii ediţii „Enciclopedia Moldovei” în 10 volume; Marele Premiu „Coresi” (2013) i-a revenit volumului  „Mănăstiri şi schituri din Republica Moldova. Studii enciclopedice” .

La ediţia curentă, consacrată poetului Alexe Rău, fondatorul Salonului Internaţional de Carte, au participat 200 de edituri din 15 ţări şi au fost expuse peste 8000 de titluri de carte. În cadrul Galei Laureaţilor, care a avut loc la  Biblioteca Naţională a Republicii Moldova au fost acordate circa 120 de premii.

Eugenia Tofan,
Centrul Media al AŞM