DRAGĂ PRIETEN ŞI MULT STIMATE COLEG!

Deoarece te cunosc de peste trei decenii, îţi scriu aceste rânduri cu cele mai sincere sentimente de amiciţie şi respect, răvăşind firele ce ne apropie sufleteşte şi faptele bune comune la care am participat. Îmi amintesc de întrevederile noastre pe timpul când eram tineri şi frumoşi: eu scriind primele cărţi în domeniul chimiei ecologice, iar dumneata, tânăr redactor-ctitor la Editura „Lumina”, dădeai undă verde monografiilor şi lucrărilor de popularizare a ştiinţei, semnate de noi, savanţii din Republica Moldova.

Pe când limba noastră cea română era mai mult marginalizată, a fost mare contribuţia dumitale personală în calitate de redactor, şef de redacţie, redactor-şef adjunct la dotarea instituţiilor de învăţământ din Republica Moldova cu manuale, literatură artistică şi materiale didactice, asigurând lărgirea ariei de utilizare a limbii române.

Un timp, după proclamarea independenţei, căile noastre nu s-au intersectat. Eu, fiind în Italia, lucram şi efectuam cercetări în protecţia mediului ca profesor asociat. Iar dumneata activai ca redactor, consilier al ministrului şi şef de subdiviziune a Ministerului Apărării şi atunci ţi-ai înscris în biografie o pagină demnă de urmat pentru mulţi dintre cei care se consideră patrioţi ai acestei ţări. La etapa de organizare a Armatei Naţionale ţi-a revenit obligaţiunea să asiguri armata cu ediţiile necesare pentru instruirea militarilor în termen, care lipseau cu desăvârşire în limba română, inclusiv elaborarea şi editarea Regulamentelor militare generale pentru Forţele Armate, muncă de pionierat pentru Republica Moldova, lucrări ce rămân valabile până în prezent. Un episod aparte este afecţiunea dumitale pentru cercetare: ai instituit Centrul de Editare şi Cercetări Ştiinţifice Militare, Centrul de Studii de Apărare şi Securitate, “Revista Militară”; ai fost iniţiatorul şi redactorul-coordonator al ediţiei în 8 volume “Cartea Memoriei”, ce cuprindea informaţii despre persoanele originare din Republica Moldova decedate în Războiul Doi Mondial.

Colaborarea noastră s-a amplificat în anii 2001–2004, pe când eram ministru al ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului, dat fiind că aria cercetărilor tale avea puncte de tangenţă cu profilurile ministerului. Pe atunci am semnat un Acord de colaborare dintre ministerele noastre, iar în baza lui, curând, împreună am distrus peste 300 de tone de combustibil pentru rachete, lăsat moştenire de Armata Sovietică, combustibil ce polua mediul din împrejurimile localităţii Dănceni.

M-am bucurat sincer când ai venit la Academia de Ştiinţe a Moldovei, la Institutul de Istorie, Stat şi Drept, şi ai fondat Centrul de Cercetări Strategice, te-ai angajat în pregătirea doctoranzilor.

Iar din 2008, fiind desemnat în funcţia de director al Institutului de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ţi-ai manifestat din plin calităţile profesionale, organizatorice şi pur omeneşti. În scurt timp ai reuşit să completezi şi să consolidezi un colectiv de specialişti care s-au inclus activ în realizarea cercetărilor ştiinţifice privind elaborarea şi editarea lucrărilor enciclopedice cu tematică actuală.

Aici, cu ajutorul dumitale, sub egida Institutului de Studii Enciclopedice, au apărut o serie de publicaţii ştiinţifice interesante, altele sunt pe cale de apariţie. Pe această undă fac referinţă la menţiunile obţinute de lucrările editate sub conducerea ta. Astfel, în 2011, la Salonul Internaţional de Carte, ediţia enciclopedică „Simbolurile Naţionale ale Republicii Moldova” a fost decernată cu Premiul „Cartea Anului”. În 2012, în cadrul aceluiaşi Salon Internaţional, au fost premiate trei lucrări ale Institutului de Studii Enciclopedice. Ediţia enciclopedică „Republica Moldova” a obţinut Premiul Mare „Coresi”, „Dicţionarul poliglot de chimie ecologică” a fost menţionat cu Premiul „Cartea Anului”, iar lucrarea de istorie a ştiinţei „Comisia gubernială ştiinţifică a arhivelor din Basarabia” a obţinut un premiu special. Şi la Salonul de carte din anul 2013 lucrarea enciclopedică „Mănăstirile și schiturile din Republica Moldova” a fost menţionată cu Marele Premiu „Coresi”.

La o astfel de numărătoare a anilor, îmi face o deosebită plăcere să-ţi trimit pe această cale epistolară cordiale şi sincere felicitări! Fie ca inepuizabila forţă de muncă şi responsabilitatea, verticalitatea şi profesionalismul, onestitatea şi înţelepciunea care te caracterizează în calitate de cercetător, conducător ştiinţific şi organizator al cercetărilor enciclopedice, să-ţi aducă cu prisosinţă şi în viitor respectul colegilor, discipolilor şi al tuturor apropiaţilor și celor ce te înconjoară.

Să te bucuri de recunoaşterea rezultatelor muncii tale atât în ţară, cât şi în lumea mare unde locuieşte neamul românesc.

Profitând de ocazie, îţi doresc să ai parte de lumină şi bunătate în suflet, de noroc şi bunăstare, de colaborare rodnică cu toţi cercetătorii din ţară, cu noi realizări întru slava Patriei noastre Republica Moldova!

Cu sentimente de profund respect şi gratitudine,

Președintele Academiei de Științe a Moldovei

Academician Gheorghe DUCA