O ENCICLOPEDIE ÎN FIECARE LOCALITATE

La 7 august 2013, Guvernul Republicii Moldova a susținut inițiativa Academiei de Științe a Moldovei de a realiza un tiraj suplimentar al ediției enciclopedice „Simbolurile naționale ale Republicii Moldova”, lucrare complexă care reflectă viziunea științifică asupra genezei însemnelor statului, originilor, condițiilor istorice în care au apărut și au evoluat, a mesajului referitor la definirea identității simbolurilor naționale.supra_coperta_1
Volumul este conceput ca o ediţie de protocol și are un vădit impact social prin cultivarea valorilor naționale în rândul cetățenilor. De asemenea, ediția contribuie la promovarea imaginii Republicii Moldova peste hotare. Cartea definește identitatea simbolică a Republicii Moldova atât în spaţiul european, cât şi în cel mondial. Ediția este bogat ilustrată, cuprinde numeroase surse istorice inedite. Este adresată savanţilor, specialiştilor în domeniu, precum şi unui public larg de cititori. Cartea este utilizată la orele de studiere a Drapelului, Stemei şi Imnului de Stat ale Republicii Moldova şi poate fi utilizată pentru diverse activităţi extraşcolare.
La Salonul Internațional de Carte lucrării i s-a decernat Premiul Cartea Anului 2011. Monografia a fost apreciată ca una din cele mai valoroase realizări științifice ale Academiei de Științe a Moldovei în anul 2011 (Vezi Raportul privind activitatea Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică și rezultatele științifice principale obținute în sfera științei și inovării în anul 2012, Chișinău, Tipografia AȘM, 2012, p. 60).