SĂ CUNOAȘTEM ȘI SĂ UTILIZĂM CORECT LIMBA ROMÂNĂ

Iraida Condrea coperta_CIP (1)
Ca rezultat al participării la concursul de promovare a cărții naționale în anul 2023, organizat de Ministerul Culturii, echipa editorială a Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” (editor dr.hab., conf. univ. Constantin MANOLACHE; responsabil de ediţie dr., conf. univ. Oleg BUJOR; redactor tehnic și macheta Valeriu OPREA) a pregătit pentru tipar și a editat volumul de popularizare a cunoștințelor despre limba română „Să cunoaștem și să vorbim corect limba română”.
Autoarea lucrării doctor habilitat în filologie Iraida CONDREA, profesor universitar în cadrul Departamentului de Lingvistică Română și Știință Literară al Facultății de Litere a Universității de Stat din Moldova, fiind preocupată de-a lungul carierei didactice și științifice de gramatică, stilistică și cultivarea limbii, traducere literară, studiul textului, sociolingvistică, semiotică și pragmatică, onomastică, propune o serie de materiale despre limba română, acestea constituind rezultatul unor analize a proceselor ce se produc în limbă în diverse perioade și situații de comunicare, bazate pe cercetări ale modului cum funcționează limba română, cum este vorbită, cum se scrie și cum se vorbește în limba română actuală în Republica Molodva, cu ce dificultăți se confruntă utilizatorii ei.
În culegerea de față au fost incluse studii, articole, note de lectură și tablete elaborate în ultimii ani, ce vizează subiecte generale și teme particulare, specifice. Aceste investigații au drept scop descrierea și analiza proceselor din limba română, ce se petrec aici și acum, sub ochii noștri, procese la care utilizatorii nu doar asistă pasiv, dar la care contribuie și ei prin cea ce se numește „comportament lingvistic”.
Volumul este o sursă științifică de ultima oră despre tendințele de evoluție ale limbii române și poate fi utilizat ca un ghid util pentru cititorul de toate categoriile, dornic de a cunoaște resursele lingvistice, ortoepice și ortografice ale limbii române, care va găsi aici informații ușor de utilizat spre a da corectitudine comunicării cotidiane verbale sau scrise.
Lucrarea a fost publicată din sursele financiare ale Ministerului Culturii alocate prin decizia Comisiei de selecție pentru editarea cărții naționale în 2023.

Ion VÂRȚANU, Aliona BUJOR
redactori tehnici, cercetători științifici