ISTORIA ȘTIINȚEI ÎN IMAGINI

La o ședință festivă: teatrologul Leonid Cemortan și poetul Ion Hadârcă, 2006?. Arhiva privată Aurelian Dănilă. Muzeul Științei al AȘM. Fond foto. Cota arhivistică: 00430d

00430