ANIVERSARE

VALERIU CAPCELEA LA BILANȚ INTERMEDIAR

Profesorul Valeriu Capcelea este autorul a cca 300 de titluri științifice, inclusiv 17 monografii și lucrări de sinteze, 35 de lucrări metodologic-didactice ș.a. Este personalitate apreciată în țară și peste hotare pentru realizările din domeniul filosofiei, educației, deontologiei juridice, genealogiei, istoriei. Intelectualul din nordul Republicii Moldova este filosof între istorici și istoric între filosofi.

Foto: Valeriu Capcelea la vârsta de 3 ani, 1955.

Рисунок1