ISTORIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR DIN RSS MOLDOVENEASCĂ ÎN IMAGINI

Vinieta absolvenților Facultății de Istorie și Filologie (Secția de Filologie)
a Institutului Pedagogic Moldovenesc de Stat. Promoția anilor 1950–1954. Arhiva familiei Potlog.

4