ISTORIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR DIN RSS MOLDOVENEASCĂ ÎN IMAGINI

Vinieta absolvenților Facultății de Istorie și Filologie (Secția de Istorie)
a Institutului Pedagogic Moldovenesc de Stat. Promoția anilor 1949–1953. Rândul 1, sus, al 11-a din stânga: Vladimir Potlog (1 august 1927 – 19 februarie 2022). Arhiva familiei Potlog.
Note:
*Profesorul Antichității Vladimir Potlog a fost cadru didactic universitar din domeniul istoriei cu o activitate profesională prodigioasă desfășurată pe parcursul anilor 1953–2011 în RSS Moldovenească/Republica Moldova.
**Facultatea de Istorie și Filologie a Institutului Pedagogic Moldovenesc de Stat se afla în fosta clădire a Facultății de Teologie a Universității „Al. Ioan Cuza” din Iași, actualmente blocul nr. 2 a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Vezi imaginea clădirii în partea de jos a vinietei.

IVX

3